جواب بازی جدولانه 794 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 794 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 794

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آب برنج جوشیده -> ابچلو
آزاد -> یل
آسیب -> اک
اثر ایوان تورگنیف -> بزدنژ

اثر ایوان تورگنیف -> بزدنژ در جدولانه - jadvalbaz.blog.ir
اثر جمال میرصادقی -> کلاغ ها و ادم ها
اثر محمود دولت آبادی -> عقیل عقیل
از ایالات آمریکا -> کانزاس
از تنقلات -> پفک
از روی قصد و نیت -> عمدا
از روی‌طبیعت و سرشت -> فطرتا
از هنرها -> تیاتر
اسب ترکی -> ات
اسب تندرو -> راهوار ارمیده
امور ضروری و پایه‌ای -> مقدمات
بدون تردید -> بلاشک
بردبار -> حلیم
بستن، دوختن -> رتق
بگوی قرآنی -> قل
بنای یادبود کسی -> یادمان
به دل گذشتن -> خطور
پارچه صاف کن -> اتو
پایکوبی -> رقص
پرخاش و عصبانیت -> عتاب
پرستار کودک -> دده
پست الکترونیکی -> ایمیل
پشتیبان -> مظاهر
پشه -> بق
پند دادن -> وعظ
پیش آمدن -> عارض شدن
پیغمبری -> نبوت
تازه‌شروع کرده و خسته نشده -> تازه نفس
تیر پیکان دار -> یب
جامه آخرت -> کفن
جد -> نیاک
جدا کننده -> ممیز
جذب کردن -> ربایش
چانه -> زنخ
حال به حال شده -> منقلب
حرف عطف -> واو
حرکت کرم گونه -> وول
خدا قبول کند -> تقبل الله
خدمتکاران -> خدم
خفته -> ارمیده
خودبین -> غد
خیالی -> فرضی
درخواست محترمانه -> خواهش ضد
درک و شعور -> فهم
دست صاحبش را نمی‌برد -> چاقو
دعاها -> اوراد
دیوار گلی -> دای
ذات‌الریه -> سینه پهلو
رایج شدن -> تداول ابواب
رباخوار -> نزول خور
رنگ‌آمیزی شده -> منقش
رودی در سیبری -> لنا
سال -> سنه
سخا -> بخشش
شهر هرمزگان -> ابوموسی
شکمباره -> رس
ضبط صدای فیلم -> صدا برداری
فرش مالیدنی می‌سازد -> نمدمال
فرماندار و والی -> حاکم
فصل‌ها -> ابواب
فلسفه ارسطویی -> مشا
قمر مصنوعی -> یو
گردیدن -> شدن
مادر عرب -> ام
مالک -> ذا
مخالف -> ضد
مرد شجاع و بی‌باک -> شیرمرد
مرکز -> کانون
معتقد به چیزی -> قایل
مفهوم -> معنا
مقدار برق باتری -> شارژ
من و تو -> ما
مهم‌ترین سرزمین -> امال قری
نااستوار -> لق
نت چهارم -> فا
نوشابه الکلی -> عرق
نوعی ماهی -> شیم
نویسنده «تپه های سبز» -> فرخنده اقایی

نویسنده «تپه های سبز» در جدولانه - jadvalbaz.blog.ir
واحدی در سطح -> ار
وسیله روشنایی بخش -> لامپ
کتاب مقدس هندوان -> ودا
کهنه -> مستعمل
یاری -> کمک
یک دفعه -> یکبار