جواب بازی جدولانه 796 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 796 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 796

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آباد و برقرار -> دایر
آهنگساز معروف -> یانی

آهنگساز معروف در جدولانه - jadvalbaz.blog.ir
اثری از جیووانی ورگا -> شکست خوردگان
از جزایر خلیج فارس -> سیری
از حروف انگلیسی -> ار
اطلس جغرافیایی -> گیتا
اقتصاددان انگلیسی -> جان مینار دکینز
اندوه -> غم
ایالتی در سوئیس -> اوری
بانوی فرانسوی -> مادام
باوقار بودن -> وقر
بخشی از اوستا -> یسنا
بدی کردن -> شرارت
بر روی پاکت نامه می‌نویسند -> ادرس
بر سر قلیان نصب کنند -> سینی
بی‌پروایی -> تیوا
پاکتر -> اقدس
پایتخت برزیل -> برازیلیا
پاینده -> قیوم
پرهیزکاری -> تورع
پلنگ تازی -> نمر
ترس و رعب -> هول
چرم براق -> ورنی
حفره‌ای در کوه -> غار
خاصیتی در نباتات -> اسمز
خجسته -> یمن
خسارت -> زیان
خواهند آمد -> ایند
خوب و نیکو -> دخ
خون و نفس -> دم
داخل -> اندر
دربازکن -> ایفن
درخت تسبیح -> یسر
دستور زبان انگلیسی -> گرامر
دستی -> یدی
دعای غروب جمعه -> سمات
دو دست -> یدین
رسم کننده -> راسم
رکن و پایه -> ستون
زیبا چهره -> ماهرو
زیرک، هوشیار -> اریس
ساکت -> ارام
سرشماری -> امار
سریالی از رضا عطاران -> بزنگاه
سوره شصت و یکم -> صف
شایسته نباشد -> نشاید
شقایق وحشی -> اریا
شهر آلمان -> ینا
شهر ترکمنستان -> ماری
شهری در افغانستان -> قندهار
شهری در کرمان -> زرند
شکستن -> کسر
صحیح -> درست
صد در علم فیزیک -> هکتو
طرف چپ -> یسار
عضو کابینه -> وزیر
غربال -> الک
فتنه‌انگیز -> فتان
فیلمی از مجید قاری‌زاده -> سرزمین ارزوها
قناد -> شیرینی فروش
قورباغه درختی -> وک
گویی و پنداری -> همانا
مؤسس مکتب روانشناسی تحلیلی -> یونگ
مادر عرب -> ام
محبوس -> زندانی
مرغابی -> اردک
مژده و بشارت -> نوید
مشهور -> اسمی
مقابل گرمی -> سردی
من و جنابعالی -> ما
میوه هزار دانه -> انار
نام پسر بزرگ کیقباد -> پشین

نام پسر بزرگ کیقباد در جدولانه - jadvalbaz.blog.ir
نخجیر -> شکار
ندا دهنده -> نادی
نصف لایق -> یق
نماد لاغری -> نی
نوعی ورزش -> رزمی
نیلوفر -> فل
همنشینان -> ندما
واحد اندازه‌گیری قطر سلول‌ها -> میکرن
وعده دادن -> وعید
کرشمه -> ناز