جواب بازی جدولانه 798 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 798 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 798

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آبگیر -> حوض
آسیب -> اک
ابزار باز کردن کنسرو -> دربازکن
اثر بالزاک -> اورسولامیرو
اثر محمد بهارلو -> بختک بومی

اثر محمد بهارلو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر نیکلای گوگل -> میرگورود
از ایالت های آمریکا -> اورگن
از بیماری‌ها -> دیفتری
از حروف یونانی -> تتا
از خدایان مصر -> رع
از مصالح ساختمانی -> بتون
استخوان پزشکی -> ارتوپدی
انبار اجناس -> دپو
بازتاب -> رفلکس
بازیکن میانه میدان -> هافبک
بچه دزد معروف -> ال

بچه دزد معروف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بخشی از مغز -> مخ
بزرگ و گنده -> گت
به علت -> برای
به کسی متکی بودن -> پشت گرمی
بیرون کردن از کار -> اخراج
بیماری و مرض -> دا
پایانی، انتهایی -> واپسین
پایتخت آفریقای جنوبی -> کیپتاون
پایه اداری -> اشل
پرتوافکنی -> تابیدن
پرحرفی -> ور
پری شکم از باد -> نفخ
پشمینه‌پوش -> صوفی
پیروی کردن -> تابعیت
تابع موجی الکترون در اتم -> اوربیتال
تمرین بدنی -> ورزش
توقف میان بازی -> تایماوت
جستجو -> کاوش دوشین
جو -> اتمسفر
چهار من تبریز -> ری
حبوبات -> بنشن
حرص -> از
حرف نهم یونانی -> یتا
حرکت هوا -> باد
حق کسی را تمام دادن -> توفیر
خالکوبی -> تاتو
خمیده -> مورب
داروی بیهوشی -> اتر
در آسایش -> مرفه
درختی تنومند -> گز
دیشبی -> دوشین
راست نیست -> چپ
رب النوع مصری -> را
رشته کوه اروپا -> الپ
رها کردن گلوله -> شلیک
روادید -> ویزا
روایت کننده خبر -> اخباری
زدن مو با تیغ -> تراشیدن
زشتی و گناه -> سییه
سیفلیس -> اتشک
سیما -> صورت
شاعر اسپانیایی برنده نوبل ادبیات -> خوان رامون خیمنس
شهر استان مرکزی -> مامونیه مالایا
شهر خراسان رضوی -> سرخس
شکستگی اندک -> ترک
صاحب -> خداوندگار
صحنه آرایی نمایش -> میزان سن
عریان -> لاج
عکس -> فتو
فرانسه قدیم -> گل
فوق -> بالا
قصر -> کاخ
گدایی کردن -> تکدی
گیسو -> زلف
مال بعضی‌ها گرو نه است -> هشت
مالزی قدیم -> مالایا
مخالف -> ضد
مرگامرگی چهارپایان -> یوت
مورچه ریز -> ذر
ناپخته -> خام
نامی برای ساختمان -> ابوگل
نترس -> بی پروا ضد
نجیبان -> شرفا
نگرانی و اضطراب برای رسیدن به چیزی -> تلواس
نوعی حلوا -> لو
هرگز نه عرب -> لن
همچنین -> نیز
همسر پادشاه -> شهبانو
واجب گردانیدن -> فرض
وحشی -> دد
ولی -> اما
کاشی بدون لبه تیز -> نبشی
کوزه سفالی -> سبو