جواب بازی جدولانه 804 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 804 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 804

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آب دیدگان -> اشک
آنچه نذر کنند -> نذری
ابزار باغبانی -> اب پاش
اثر آلفونس دوده -> ژاک

اثر آلفونس دوده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر فرخنده آقایی -> گربه های گچی
از آوازهای ایرانی -> افشاری
از جزایر ژاپن -> یزو
از شهرهای استان اصفهان -> گلپایگان
از شهرهای استان اصفهان -> نجفاباد
از هالوژن‌ها -> ید
با خوی آزادگان -> ازادوار
بابا -> پدر
باهوش -> زیرک
بخشش -> سخا
پایتخت گینه بیسائو -> بیسایو
پیشوا -> رهبر
پیشکش و هدیه -> نثار
پیشین -> اخیر
تلف -> هدر
تنظیم‌ برحسب صفات مشترک -> رده بندی
توده غله پاک شده -> راژ
تین -> انجیر
جهان دیگر -> اخرت
چنگ در زدن -> استمساک
حرف ششم یونانی -> زتا
حیوان مفید -> گاو
خاطی -> مقصر
خالص -> قح
خداشناس -> باخدا
خواستار پناهندگی است -> پناهجو
دارای مضامین عرفانی -> عارفانه
دست نوشته -> خطی
دشمن -> خصم
دشوار -> صعب
دل‌نازکی -> رقت
دهان -> فم
راستگو -> صادق
رایگان -> زب
رنج و محنت -> لگ
روزگاران -> اعصار
زاده -> ولید
ساختار -> سازه
ستدن -> اخذ
سنگین -> وزین
شب پیش رو -> امشب
شهر خوزستان -> اندیکا
شهر گیلان -> فومن
شهر لرستان -> پلدختر
شکننده -> ترد
صدای ترساندن -> پخ
غصه -> غم
فلز نقره‌ای نرم -> سدیم
گردن -> عنق
گلو فشرده -> خفه
مباحثه -> گفتمان
مزه غذا -> طعم
مسابقه دو تیم همشهری -> دربی
مسلط شونده -> فایق
موی پیچیده -> جعد
نامه کناره‌گیری -> استعفا
نت میانی -> لا
نشان قدم -> اثر
نگران -> دلواپس
نوعی یقه -> ارو
هسته انگور -> تکز

هسته انگور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همکار مهره -> پیچ
واقعی -> راستین
وقت و نوبت -> پسا
کنده‌کاری -> حکاکی
کوچک -> که
کیف انگلیسی -> بگ
یک چهارم -> ربع