جواب بازی جدولانه 805 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 805 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 805

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آشپزی کردن -> طبخ
آقای اسپانیایی -> دن

آقای اسپانیایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آموختن -> تعلم
ابریشم خام -> قز
اثر پیر هرات -> نصایح
اثر چربی -> لک
اثر عطار -> الهی نامه
اثری از ساموئل بکت -> اخربازی
اجازه -> اذن
از استان‌های ایران -> خوزستان
از بزرگترین شاعران معاصر -> احمد شاملو
از ماه‌های سریانی -> شباط
از یک نوع -> همجنس
استعمال -> مصرف
اصل و عصاره هر چیز -> جوهر
بازرس -> مفتش
بالاترین نقطه -> اوج
بحر -> زو
بخشش -> عطا
بخشیدن -> بذل
به طور رسمی -> رسما
بهانه‌گیر -> بدقلق
بیماری عصبی همراه تشنج -> صرع
پارسایان -> زهاد
پرده‌دری -> هتک
پشه -> بق
پوشاک دست -> دستکش
تقسیم بندی بر اساس صفات مشترک -> طبقه بندی
جمع ضعیف -> ضعفا
حرف تردید -> یا
خالص و بی‌غش -> بیژه
خراج و مالیات -> باج
خستگی -> تعب
خشکی و قاره -> بر
خواری -> ذلت
درماندگی -> ستوهی
درون -> ضمن
دریغ -> اسف
راز -> رمز
ردیف -> صف
ریختن آب -> صب
ستوده -> حمید
سخنران -> خاطب
سنگ جادوگری -> یده
شایسته‌تر -> اصلح
شراب -> خمر
صاحب -> ذی
طبقه فلزی یا چوبی -> قفسه
عبور منظم سربازان -> رژه
عریان -> لاج
عوض و جانشین -> بدل
غلاف کارد و شمشیر -> چخ
فلسفه سهروردی -> اشراق
فیلم جنایی معروف -> هفت
گریبان -> یقه
گوارا -> هنی
گودی -> عمق
گوناگونی -> تنوع
مانند -> چو
مانند -> همچو
مخالف -> ضد
مرافعه‌ها -> دعاوی
مرغابی -> بط
معبود دروغین -> بت
منحصرا -> فقط
میوه -> ثمر
ناشنوایی -> کری
نزد عرب -> عند
نوشته کوتاه -> رقعه
نوعی خیابان -> یک طرفه
نوعی گل شیپوری -> اطلسی
نیستی و نابودی -> عدم
نیمه -> نصف
نیمه روشن کره زمین -> روز
همراه سیم -> زر
همسر ابراهیم نبی -> هاجر

همسر ابراهیم نبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
وجود دارد -> است
ویتامین جدولی -> کا
ویژه‌تر -> اخص
کانال تلویزیونی -> شبکه
کریستال -> بلور
کشور اروپایی -> قبرس