جواب بازی جدولانه 808 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 808 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 808

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آب بینی -> خل
آب زر -> ابطلا
آبدست -> وضو
آسمان روز بدون ابر -> افتابی
آهو -> ظب
ابتر -> دمبریده
اثر فتانه حاج سیدجوادی -> بامداد خمار

اثر فتانه حاج سیدجوادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ارادتمند -> مرید
از ایالت‌های آمریکا -> میشیگان
از گل‌های معطر -> شببو
استوار -> مستحکم
افسری در ارتش -> سرگرد
انبوه شده -> متراکم
اندازه ندارد -> بیحد
بخار دهان -> ها
بخشنده‌تر -> ارحم
برادری -> اخوت
برجسته -> شاخص
بم‌ترین صدا در موسیقی -> باس
به حضور شخص بزرگی رسیدن -> شرفیاب
بی‌حرکت و ثابت -> میخکوب
پایان زندگی -> مرگ
پیشه -> شغل
پیوند -> وصل
تباهی -> ورب
تن پرور و طفیلی -> مفتخور
تندخو -> خشن
تنها و فقط -> صرفا
جای بی‌خطر -> امن
جهنم -> دوزخ
چاشتگاه -> ضحی
چوب خوشبو -> ند
حرف ندا -> ای
خوب شدن از بیماری -> بهبود
خیس -> تر
درجه و مقام -> رتبه
رئیس جیمز باند -> ام
روزی‌رسان -> رزاق
زمین -> ارض
سختی -> شقا
سخن زیر لب -> ژک
سرکش و نافرمان -> عاصی
شهری در ترکیه -> قونیه
شوم -> نحس
شیوه بیان یک مطلب -> لحن
صدا -> اوا
عهده‌دار کاری شدن -> تصدی
قورباغه -> غوک
گامت ماده -> اوول
گرمی -> حرارت
ماندن‌جنس‌روی دست‌فروشنده -> باد کردن
مخزن گاز -> کپسول
مدهوش -> مست
مستی -> سکر
مغشوش -> ناخالص
مقبول -> پسند
نااستوار -> لق
ناگفتنی -> مگو
نامرتبط -> بیراه
نخستین انسان -> ادم
نصیب و قسمت -> ابخورش
نوعی یقه -> ارو
وسیله برف‌روبی -> پارو

وسیله برف‌روبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کشور آفریقایی -> زیمبابوه
کلمه افسوس -> اه
کلمه افسوس -> واویلا
کیفیت، حالت -> وضع
یاری -> مدد
یگانه -> احد
یک خط از نوشته‌ای -> سطر