جواب بازی جدولانه 809 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 809 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 809

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

ابریشم خام -> قز
اتاق شب اول عروسی -> حجله
اثر الکساندر دوما -> لاله سیاه
اثر عباس معروفی -> تماما مخصوص

اثر عباس معروفی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از سوره های قرآن کریم -> مدثر
اسید آشپزخانه -> سرکه
انبار اجناس -> دپو
باب -> پدر
بار -> دفعه
باطل کردن قرارداد -> فسخ
بالش -> متکا
بانگ سگ -> وغ
بخار دهان -> ها
بخشش -> سخا
برادر پدر -> عمو
برنج فروش -> رزاز
بست نشستن -> تحصن
بندها -> مفاصل
بهشت شداد -> ارم
بی‌خردی -> سفاهت
بیماری ریوی -> سل
پرحرفی -> ور
پسوند محافظت -> بان
پیروز -> فاتح
پیروی کردن -> تشیع
پیشکش و هدیه -> نثار
ترشروی -> عبوس
تصویر کلی -> شما
تگاب -> قیف
توانگر -> غنی
جدا کردن -> فصل
جدایی -> فراق
جوش خمیر -> وز
چرم -> قیش
چین خوردگی سطح آب -> موج
حماسی -> اپیک
حیله -> مکر
خالص -> قح
خجسته -> سعد
خواری و نرمی -> ذل
دانه سفت میوه -> هسته
درک و شعور -> فهم
دست یازیدن -> لمس
دستگاه نساجی -> هف
دشمن -> خصم
دوستان -> رفقا
رب النوع مصری -> رع
زایل شده -> مزیل
سه کیلو -> من
شرکت سازنده آیفون -> اپل
شنیداری -> سماعی
شهر تهران -> فیروز کوه
شهر خوزستان -> هویزه
شهوت‌ران -> هوس باز
شیر و اسب دارند -> یال
طبخ کردن -> پختن
عدد دو رقمی -> شصت
عقل -> خرد
عموم مردم -> رعیت
غذای شبانه -> شام
غیر متعارف -> اجق
فرخنده بودن و نبودن -> امد نیامد
فرو بردن -> بلع
فناپذیر و مردنی -> رفتنی
گوشت بیخ دندان -> لثه
ماده اولیه کوکائین -> کوکا
مالک -> ذا
متفق -> همدل
متمایل به یک جهت -> یکوری
محل مشاهده ستارگان -> رصدخانه
مدهوش -> مست
مذمت به شعر -> هجو
مهمتر -> اهم
نجابت داشتن -> اصالت
نشانه بیماری -> تب

نشانه بیماری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوشته غیر منظوم -> نثر
همراه بلبل -> گل
هنجارهای مورد قبول جامعه -> اخلاق
واحد پول اندونزی -> روپیه
کس -> شخص
کشوری در قاره سیاه -> توگو
کوتاه و چاق -> غک