جواب بازی جدولانه 813 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 813 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 813

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آب دهان -> خدو
آشی برای مسافر -> اش پشت پا
آشیانه مرغ -> عش
آهک -> کلس
اثر علی اکبر سیرجانی -> ضحاک ماردوش
از سیارات -> زمین

اثر علی اکبر سیرجانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
استهزا -> ریش خند
انتها یا قعر چیزی -> ته
اندیشه -> فکر
بادام کوهی -> ارژن
بادمجانش آفت ندارد -> بم
بخشی از اوستا -> یشت
برتری -> رجحان
برجستگی تایر -> اج
به هم پیوند دادن -> الحاق
بی‌همسری -> تجرد
پایان یافتن -> سرشدن
پایه اداری -> اشل
پوست درخت خدنگ -> توزه
پیامبر -> نبی
پیامبر کشتی‌بان -> نوح
پیشوند زمین شناسی -> ژیو
توان -> قوت
تیز -> شارپ
جادو -> سحر
جایگاه ویژه -> لژ
چروک پوست -> یرا
چشم‌داشت -> توقع
حرف گزینش -> یا
خالی -> تهی
دریچه کاربراتور -> ساسات
دریوزه‌گری -> گد
دستگاه تولید آب گرم -> پکیج
راستین -> حقیقی
راه باریک در زیر زمین -> نقب
ردیف و رده -> رج
روزی -> رزق
زمین پرآب -> ابخیز
زودرنج -> احساساتی
زیاد -> بیش
زیارت کنندگان کعبه -> حجاج
زیرکی و هوشمندی -> دها
زینت کردن ایام جشن -> اذین بستن
سرخ -> احمر
سنگینی -> وزن
شرمندگی -> خجلت
شرمنده -> خجل
شمیم -> بو
شهر آذربایجان شرقی -> هریس
شهر چهارمحال و بختیاری -> هفشجان
شکل و قیافه -> ریخت
عریان -> لاج
عصبی -> جوشی
عفو کننده -> بخشاینده
فرزند مردی بزرگ -> اقازاده
قسمت -> بخش
گردید -> شد
گردیدن -> شدن
گلو -> حلق
گوارش -> هضم
لجوج -> سختسر
لحظه -> دم
ماءالشعیر -> ابجو
مانند یکدیگر -> متشابه
مایعی ضد عفونی کننده -> ساولن
مجاز از کار احمقانه -> خرکی
مردمک چشم -> حدقه
مرغ می‌رود -> جا
مرگ بر اثر غصه -> دق
مطبخ -> اشخانه
موجود بی جان و بی حرکت -> جماد
نهایت -> اخر
نوشابه الکلی روسی -> ودکا
نوعی بیماری عفونی مسری -> وبا
نوعی ماهی -> شیم

نوعی ماهی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نیز -> ایضا
همه را فرا گیرنده -> عام
هنگام -> حین
وسیله اخطار خودرو -> بوق
کاغذ روزنامه -> وب
کاکل اسب -> فش
کشتی‌بان -> ملاح
کمان تیراندازی -> شیو
یونجه -> قت