جواب بازی جدولانه 814 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 814 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 814

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آزاد کننده -> محرر
آزرم -> حیا
آواز خوش -> نغمه
ابزار درودگران -> ماهه
اثر علی مؤذنی -> ارتباط ایرانی

اثر علی مؤذنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از گیاهان تولید قند -> نیشکر
استوار -> موکد
اعمال زشت -> سییات
بارها -> مکررا
باز نیست -> بسته
بانگ -> غو
بخار دهان -> ها
بخش بالایی برگه رسمی -> سربرگ
بخش کمتر -> اقلیت
بخشی از گیاه -> ساقه
به احتمال قوی -> حکما
بوی پشم سوخته -> کز
پارچه -> قماش
پرسش از مکان -> کجا
پرنده افسانه‌ای -> سیمرغ
پیرو -> تابع
پیشوا -> رهبر
پیشینیان -> قدما
ترن -> قطار
تعمیرکار بدنه خارجی ماشین -> صافکار
جای، مکان -> بنک
جثه -> هیکل
چیره دست -> ماهر
حرف اول یونانی -> الفا
خردمند -> عاقل
خوب‌تر -> بهتر
خوش طبعی کردن -> مطایبه
دانشمندان -> فقها
در ارتش کار می‌کند -> ارتشی
دورتر -> ابعد
دوستی و محبت -> وداد
دوم -> ثانی
دیوار کوتاه -> نرا
زیاد شدن -> تعدد
سائل -> گدا
سهم مزدور -> جیره
سوره مشورت -> شوری
سوسمار -> ضب
شاعر بزرگ ایرلندی -> ویلیام باتلرییتس
شهر آذربایجان غربی -> خوی
صداها -> اصوات
صنع -> ساخت
فروتنی کننده -> خاشع
فریاد افسوس -> وای
فصل گل و بلبل -> بهار

فصل گل و بلبل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قصر -> کاخ
قهری -> اجباری
گروه سواران -> خیل
گستردنی -> بساط
گودال -> مغاک
گوسفند سه یا چهار ساله -> بخته
لحظه -> ان
لوده و مسخره -> دلقک
مخالف و بدرفتار -> ناسازگار
مقدار پول -> مبلغ
موج دریا -> ابکوهه
مورچه ریز -> ذر
نشان قدم -> اثر
نقش هنری -> رل
وی -> او
ویتامین انعقاد خون -> کا
کرم روده -> اسکاریس
کشور آسیایی -> کره جنوبی
کشور اروپایی -> قبرس
کفش چهارپا -> نعل
کفش، پای افزار -> لخا
کنایه از سرباز -> اشخور
کنایه‌از گرداننده اصلی کارها -> اسیاب گردان
یار عزرا -> وامق
یاقوت سرخ -> بهرم
یگانه -> تنها