جواب بازی جدولانه 815 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 815 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 815

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آبجامه -> ابخوری
آرامیدن -> خوابیدن
آزرم -> حیا
آلونک -> کپر
ابزار رسم زاویه قائمه -> گونیا
اثر ایرج میرزا -> عارفنامه

اثر ایرج میرزا  در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر جواد مجابی -> پنیر بالای درخت
اثر داستایفسکی -> شب های روشن
اثر فهیمه رحیمی -> بانوی جنگل
از آجیل -> فندق
از رودهای روسیه -> لنا
استفراغ -> قی
اما -> لیک
اندازه صدای سیستم صوتی -> ولوم
اندوخته‌ها -> ذخایر
باریکی و نرمی -> نازکی
بازخورد -> فیدبک
بخشش -> عطا
برادر مادر -> خالو
برخوردار -> بهرهور
به بهانه‌ای از انجام تعهد سر باز زدن -> دبه در اوردن
پادشاهی -> کیی
پدر -> والد
پدید آوردن -> تولید
پسوند تصغیر -> چه
پشه -> بق
پنهان داشتن -> کتم
پیغامبر -> نبی
تأخیر -> دیرکرد
تیم فوتبال فرانسوی -> نیس
جای خلوت و آرام -> دنج
جوان -> فتی
چانه -> زنخ
چیز -> شی
حشره‌ای سبز رنگ -> اخوندک
حفر کردن -> کندن
حل نشدنی -> لاینحل
خرابی، ویرانی -> هدم
خوارک زمین کشاورزی -> کود
خوب -> نیک
در کمال دقت -> موبه مو
درخت کریسمس -> کاج
دستور -> حکم
دنبال خرید جنس ارزان است -> بزخر
دور دهان -> نس
دومین رود بزرگ چین -> خوانگخه
رب‌النوع خورشید مصریان -> رع
رطوبت -> نم
روییدن گیاه -> نبت
ریه زمین -> جنگل
زادگاه مولانا -> بلخ
زنگار دل -> رین
سخن زیر لب از خشم -> ژک
سرشت -> خو
سلاح مخرب -> بمب
شگرد -> فن
شمشیرها -> سیوف
شهری در ترکیه -> دیار بکر
شیوه‌ها و روش‌ها -> فنون
صفتی برای شیطان -> خناس
ضروری است -> باید
ظاهرسازی -> وانمود
ظرف مرکب -> امه
عدد منفی -> نه
عشوه -> ناز

عشوه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
غذایی از گوشت کوبیده -> کوفته
غیر مسطح -> ناهموار
فریاد افسوس -> وای
فوت کننده -> دمنده
قطعه قطعه -> لتوپار
گرده قارچ -> هاگ
گریه با سوز و گداز -> زار
گفتگوی اینترنتی -> چت
لرزیدن و تکان خوردن -> جنبیدن
لشکرها -> جنود
ماده ضد عرق -> زاج
متحیر -> حیرتزده
مخلوط کردن -> همزدن
مراسم رفع کدورت -> اشتیکنان
مربوط به امور صنعتی -> فنی
مربوط به کیفیت -> کیفی
مرکز کردستان -> سنندج
مستمری -> راتب
مغرور -> خودبین
موجود -> کاین
ناپخته -> خام
نخست -> اول
نغمه، سرود -> نوا
نوعی بیماری قارچی -> سفیدک
نیلوفر -> فل
نیکوکار -> محسن
همان آتشکده است -> اذرکده
واحد اندازه‌گیری مایعات -> لیتر
واحد پتانسیل -> ولت
واحد پول زامبیا -> کواچا
وام‌دار -> مدیون
وسیله‌ریختن‌مایع درظرف‌در تنگ -> قیف
کلمه درد -> اخ
کنار و جانب -> طف
کوبیدن در -> تق
یاری -> مدد