جواب بازی جدولانه 817 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 817 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 817

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

آب منجمد -> یخ
آتشدان نانوایی -> تنور
آغاز شده -> مبتدا
آفرین -> احسن
اثر آلفونس دوده -> ژاک
اثر استاندال -> گردش های رم

اثر استاندال در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر صادق چوبک -> هفخط
اثر غلامحسین ساعدی -> غریبه درشهر
اثر فئودور داستایفسکی -> مردم فقیر
اجازه‌نامه -> جواز
از بت‌های جاهلیت -> هبل
از شهرهای استان اصفهان -> فریدن
اشک روان -> هطال
اعلام خطر -> اژیر
انتها یا قعر چیزی -> ته
اکنون -> حالا
بخشی از مغز -> مخ
بددل -> غر
بدگوهر -> نانجیب
برملا -> فاش
برهنه -> پتی
بستگی داشتن -> ربط
بلوا -> اشوب
بند و بست -> بش
به پایان رسیدن -> برسرامدن
بهشت شداد -> ارم
بی‌تأمل سخن گفتن -> بداهت
بی‌تجربه و ناشی -> تازه وارد
بی‌نیاز و غنی -> صمد
بیننده -> بصیر
پاشنه پا -> بل
پایه اداری -> اشل
پایه‌ها -> ارکان
پند -> نصیحت
پیاله -> جام
پیش -> قبل
پیش افتادن -> تقدم
پیوند دهنده -> رابط
تاخت اسب -> تگ
تجزیه شیمیایی با برق -> الکترولیز
تحریر کردن -> نوشتن
تمام و همگی -> یکسر
تنها شدن -> توحد
تیر پیکان دار -> یب
جوی خون -> رگ
حج رفته -> حاجی
خجسته -> فرخ
خراش و آسیب -> خدشه
خو کرده -> مالوف
خورشید -> شمس
دکان کوچک -> دکه
روغن مالی کردن -> تدهین
ریختن آب -> صب
زائران -> زوار
زمان حاضر -> حال
سایه ترسناک -> شبه
سر و کله -> راس
سرافکنده و شرمنده -> خیط
سوگند -> قسم
طایفه ای از ترکان -> غز
فریادرس -> دستگیر
فضای خانه -> ساحت
قرقی -> قوش
گرفتن -> اخذ
گرفتنی است نه دادنی -> حق
گفتگوی اینترنتی -> چت
گوسفند جنگی -> قوچ
گیاهان تیره گندمیان -> غلات
ماست چکیده -> لور
ماهی فلکی -> حوت
معیاری در ریاضی -> ضریب
منزلت -> شان
نشان دهنده وجود جریان برق -> فازمتر
نهاد و سرشت -> ذات
نوعی چوگان -> طبطاب

نوعی چوگان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی ساز بادی -> صور
نیکوکار -> خیر
نیکویی و احسان -> لطف
واحد سرعت هواپیما -> ماخ
ورزش زمستانی -> اسکی
وسیله اخطار خودرو -> بوق
کریستال -> بلور
کشور اروپایی -> صربستان
کلمه تأسف و حسرت -> واخ
کوبیدن و خرد کردن -> سودن
کوچکتر از باغ -> باغچه