جواب بازی جدولانه 819 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 819 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 819

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

آبگیر -> ژی
آرمیدن -> خفتن
آغوش -> بغل
آهنگ کردن -> قصد
اثر جامی -> هفت اورنگ
اثر جواد مجابی -> عبور از باغ قرمز

اثر جواد مجابی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر صادق هدایت -> وغ وغ ساهاب
اثر عطار -> مصیبت نامه
اجداد -> ابا
اداره حفاظت از راه‌ها -> راهداری
از مذاهب بودایی -> ذن
اعتبار -> اب
افسر -> تاج
اندرون -> توی
بادبان کشتی -> جل
بازگشایی -> افتتاح
باقی جان -> رمق
بالا آمدن آب دریا -> مد
بحر -> زو
بداقبال -> بدشانس
بر آن سوار شوند -> مرکب
بریان شده -> برشته
بزرگ منشی -> نب
بزه -> جرم
به پایان رسید -> تمت
پاداش نیکی یا بدی -> جزا
پاک -> قدوس
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
پایتخت کاستاریکا -> سانخوزه
پراکندگی -> تشتت
پرطاقت -> سگ جان
پرنده‌ای به اندازه گنجشک -> دم جنبانک
پسوند پیدا کننده -> یاب
پشم شتر -> وبر
پیاپی زدن -> تپش
پیش افتادن -> تقدم
پیمان -> عهد
تابلویی از ادوارد مونک -> جیغ
تیز -> شارپ
ثالث -> سوم
جوانمردی -> فتوت
چوب گردن گاو شخم‌زن -> یوغ
حجم فرعونی -> هرم
حرف فراری -> جیم
خراب شدن و فرو ریختن -> اوار شدن
دارای خطوط موازی -> راهراه
دارای رتبه نظامی -> درجه دار
درخت کاج -> ناجو
دشمن -> خصم
دشمنی کردن -> مخاصمه
راست ایستاده -> هج
راه تغذیه جنین -> ناف
رسید -> قبض
رفتار تند -> پو
رقاص باله -> بالرین
رهایی و خلاصی -> نجات
زمین لرزه کوچک -> پس لرزه
زیان دیده -> متضرر
سلمانی -> ارایشگر
سمت و سو ها -> جهات
سیه چشمان -> حور
شجاع -> یل
شمشیر بران -> صل
شهر خوزستان -> هویزه
شهری در عراق -> کربلا
شیوه بیان یک مطلب -> لحن
صدای در زدن -> تقتق
ضمیر انگلیسی -> یو
عموی حضرت ابراهیم -> ازر

عموی حضرت ابراهیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فر و شکوه -> اورنگ
فرزندان -> عترت
فرمانروایان -> حکام
فصیح -> غرا
فوق -> بالا
قتل عام -> کشتار
قرن -> سده
گریزگاه -> مفر
گیاهی خاردار -> یز
لحظه، دم -> ان
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه -> وند
محرم بودن -> محرمیت
مرتبه و منزلت -> ارج
مژدگانی -> مشتلق
مسابقه شعرخوانی -> مشاعره
مشک -> خی
مطالعه بیماری بیماران بستری -> بالینی
مظهر زیبایی -> ماه
مقابل جزئی -> کلی
میوه ریز خوشمزه -> البالو
نابود ساختن -> انهدام
ناگهان خودمانی -> زرت
نوشته‌ای برای تعهد انجام کاری -> پذیره نویسی
نوعی بیماری عصبی -> اماس
هر چیز چهار گوش -> خشتی
همه -> جملگی
کاخ -> قصر
کم کردن قیمت -> تخفیف
کناره‌ها -> جوانب
کهنه پرست -> امل
یونجه -> قت
یکدیگر را خواندن -> تداعی