جواب بازی جدولانه 820 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 820 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 820

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

آسیاب آبی -> ابدنگ
آسیب‌ها -> افات
آهوی ختن -> اف
اثر فهیمه رحیمی -> عشق و خرافات

اثر فهیمه رحیمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از درختان -> کاج
اصلاح کردن جامه -> رفو
اندیشه -> فکر
بچه دزد معروف -> ال
بخیه خیاطان -> کن
برآورده شده -> مستجاب
برده -> زرخرید
پلیس فضای مجازی -> فتا
پوشاننده -> ستار
پی، رگ -> عصب
ترسو -> بزدل
تنبل -> کم کار
تکنولوژی -> فناوری
چاکر -> خدمتکار
چرم براق -> ورنی
چروک پوست -> یرا
چنگ در زننده -> متمسک
حرف ندا -> یا
حمال -> بارکش
خطا -> سهو
خودآرایی -> تجمل
خوشگل و زیبا -> شکیل
در آن چیزی بگذارند -> ظرف
درنده تیز پا -> یوزپلنگ
راندن، دفع کردن -> ذب
رسیدگی و بازرسی -> سرکشی
روش و روال -> نحو
زاویه خارجی -> نبش
سفره -> خوان
شایسته‌تر -> احق
شجاع -> شیردل
شعیر -> جو
شهر خوزستان -> اندیمشک
شهرهای عربی -> مدن
شکیبایی کردن -> تصبر
صدای ریزش آب -> شرشر
ظرف دم کردن چای -> قوری
غار قرآنی -> کهف
فتنه‌انگیزی -> نفاق
فرشته -> ملک
قاصد سلیمان -> هدهد
قدرت و توانایی -> وسع
قعر جهنم -> درک
گفتار استقبال از مهمان -> خوشامد
گنجه لباس -> کمد
مارکی بر خودکار -> بیک
مانند -> همچو
مراحم نیست -> مراحم
مناجات -> دعا
مناسب -> بجا
منسوخ شدن -> ورافتادن
مورچه ریز -> ذر
نجیبان -> شرفا
نشانه نوشتاری -> حرف
نگرش -> لحاظ
هر فصل از اوستا -> نسک
واحد پول بلاروس -> روبل
وارسی شل و سفتی پیچ و مهره‌ها -> اچارکشی
واژگون -> چپ
وسیله بالا رفتن -> نردبان
وظایف -> تکالیف
ویتامین جدولی -> کا
کار کردن از روی عمد -> تعمد
کاشت درخت -> درختکاری

کاشت درخت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کتاب مقدس هندوان -> ودا
کتف و شانه -> خا
کنایه از بسیار کوتاه -> یکوجبی
کندن گل -> چیدن
یومیه -> روزمره
یک عدد -> یکی