جواب بازی جدولانه 824 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 824 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 824

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آب دهان -> خدو
اثر توماس مان -> ماریووساحر
اثر رجب علی اعتمادی -> رنگ سرخ عشق
اثر شهریار مندنی پور -> هزار و یک سال

اثر شهریار مندنی پور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اختراع برادران لومیر -> سینما
از حروف یونانی -> مو
از سبزی‌های خوردنی -> شوید
از شهرهای استان اصفهان -> برخوار
از شهرهای استان همدان -> تویسرکان
از قدیم گفته‌اند به نوبت -> اسیاب
از میان برداشتن -> محو
اقیانوس -> محیط
الغا -> حذف
بالای فرنگی -> اپ
بخل ورزیدن -> شح
بسیار سریع -> رع داسا
بسیار کار می‌کند -> خرکار
بلبل -> عندلیب
پارچه کشباف -> تریکو
پسوند آلودگی -> ین
پی بردن به کل از جز -> استقرا
پیمان بستن -> بیعت
تنگ چشمی -> بخل
توانگر -> غنی
توبه‌اش مرگ است -> گرگ
تکبر و خودبینی -> نخوت
تیر پیکان دار -> یب
جمع غده -> غدد
حرف سوم یونانی -> گاما
حرف ندا -> ای
خارپشت -> تشی
خاموش کردن -> اطفا خدو
خردمند و کارآزموده -> کاردان
خم بزرگ -> دن
خواری و نرمی -> ذل
دانه -> بذر
دختران -> بنات
درون بینی -> اندوسکوپی
ده هزار سال ترکی -> ون
روغن آرایشی -> وازلین
سخن بی‌پرده -> رک
سنگینی‌ها -> اوزان
سوره گشودن -> فتح غنی
شهر آذربایجان غربی -> میاندواب
شکیبایی -> صبر تشی
عبادت‌ها -> طاعات
عظمت -> کبریا
غذای ساده -> اش
فتوگرافر -> عکاس

فتوگرافر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فصیح -> غرا
فلز رسانا -> مس
قدردان -> حق شناس
گشوده -> وا
گمان بردن -> حدس
مجموعه وسایل کار -> ابزارالات
مرغابی -> بط
مرگ -> موت
مرگ چهارپا -> یوت
معالجه با آب -> اب درمانی
نفرین کردن فرزندان توسط پدر و مادر -> عاق کردن
هضم غذا -> گوارش
ورزش زمستانی -> اسکی