جواب بازی جدولانه 825 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 825 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 825

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آرزو کردن -> تمنی
آزرده شدن -> رنجیدن
اثر امیر عشیری -> خون وتصویر
اثر جلال آل احمد -> سفرامریکا

اثر جلال آل احمد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر سیامک گلشیری -> بال بان بسته
از چاشنی‌ها -> سس
از حروف یونانی -> مو
از ماه‌های فرنگی -> اوت قضات
از وسایل نجاری -> اسکنه
انواع، اقسام -> صنوف
بازمانده‌ها -> باقیات
باقی جان -> نا
بالای فرنگی -> اپ
بدین جهت -> لذا
برادر یوسف -> بنیامین
برنامه تلویزیونی -> شو
بیم -> پروا
پرنده‌ای کوچکتر از کبک -> تیهو
پنهان کردن -> اخفا
پیروزی -> ظفر
تاج خروس -> کرت
تحریک -> انگیزش
تیر پیکان دار -> یب
جلگه وسیع بی‌درخت -> استپ
چای فرنگی -> تی
چند قاضی -> قضات
حرص شدید -> ولع
خرقه درویشی -> دلق
خلوص و صمیمیت -> صفا
دارایی -> ثروت
درختی تنومند -> گز
درس نوشتنی -> انشا
درک و ادراک -> حس
دریافتن و درک کردن -> احساس
دریای عرب -> بحر
دشت و صحرا -> دمن
دوستی و محبت -> وداد
ذره باردار -> یون
راندن، دفع کردن -> ذب
رسوم -> اداب
زاری -> افغان تمنی
زمین پست و بلند -> پر
سبب‌ها -> علل
سبزی خوشبو -> نعناع
سپاسگزاری -> تشکر
سد کردن -> بست
سرپرست -> ولی
سست -> رخو
سنت -> رسم
سه کیلو -> من
شراب‌فروشی قدیمی -> میخانه
شهر زنجان -> سلطانیه
طویله -> اصطبل
عدد یک رقمی -> پنج
عدم -> نبود
علف هرز -> خو
غیر از -> جز
فرو خورنده خشم -> کاظم
فرومایه -> پست
فیگور -> ژست
قاتل امام حسین -> شمر
قلعه‌ها -> قلاع
گروی -> وثیقه
گشاد و وسیع -> فراخ
گیاه طبی -> رازیانه
مؤسسه حمل و نقل کالا -> باربری
مجاز از نیرو و قدرت -> سرپنجه
مرتبه و منزلت -> ارج
مرجان -> وسد
مقابل ویران -> اباد
منع کردن -> حظر
می‌گیرند برای گریه کردن -> ابغوره
میوه تلفنی -> الو
ناب -> خالص
ناخوشی -> مرض
نقش کردن روی کاغذ -> چاپ
نگاه -> نظر
نوعی نمایش -> اپرا
نویسنده فرانسوی «گردنبند الماس» -> گیدوموپاسان
نکوهش -> ضم
نیلوفر -> فل

نیلوفر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نیکویی -> حسن
هندوانه ابوجهل -> حنظل
کاغذ نامرغوب -> وب
کتاب مانی نقاش -> نگارخانه
کرم و جوانمردی -> فتا
کشتی قطبی -> یخ شکن
کشور آسیایی -> یمن
کلام معتبر -> نص
کلمه افسوس -> اه
کلمه پرسش -> چه