جواب بازی جدولانه 827 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 827 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 827

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آتش می‌کشد -> زبانه
آسوده -> فارغ
آش -> با

ابزار ترسیم خط راست -> خط کش
اثر اسماعیل فصیح -> شهباز و جغدان

اثر اسماعیل فصیح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر سبکتکین سالور -> پس از سی سال
ادراک و دریافت معنی -> استنباط
اراده و عزم -> نیت
از ایالات آمریکا -> مریلند
از سوره های قرآن کریم -> جن
از شهرهای استان هرمزگان -> بندرجاسک
از مقام‌های موسیقی -> حجاز
اقامت گزیده -> مقیم
ایستادن -> توقف
باد مشرقی -> سبا
بادمجانش آفت ندارد -> بم
بانی -> موسس
بدرقه کردن -> مشایعت
به خدایان متعدد عقیده دارد -> مشرک
به راستی -> حقا
پاداش انجام کار -> مزد
پاکیزه شده -> مزکی
پر ازدحام -> شلوغ
پررو -> سمج
پسمانده‌سوختن ماده نفتی -> دوده
پسوند پیدا کننده -> یاب
پوشانیدن -> حجب
جای بی‌خطر -> امن
جلو -> پیش
جنگ -> حرب
چندین نابغه -> نوابغ
حرف هشتم یونانی -> تتا
دادن چیزی در قبال پول -> فروختن
دانش -> علم
درون دهان -> بج
درون کاسه سر -> مغز
درک و ادراک -> حس
دوباره -> مجدد
دور دهان -> کب
دیگری -> غیر
راندمان -> بازده
رنگی مرکب از سفید و سیاه -> خاکستری
رویه -> سطح
زاج سفید -> شب
زنگ بزرگ چهارپایان -> درا
سختی -> شقا
سراب -> ال
سرکوب کردن -> قمع
سلطان بیابان -> شتر
سمبل ممانعت -> سد
سودای ناله -> اه
سیمرغ -> عنقا
شهری در ایتالیا -> کاتانیا
شیر بیشه -> عباس
صف و دسته -> رده
عبادتگاه‌های مسلمانان -> مساجد
عدد سوتی -> سه
عدد هندسی -> پی
عمق -> قعر
غمگین -> اسی
قدرت و توانایی -> وسع
گل نومیدی -> یاس
گیاه بنگ -> شاهدانه
مرزبان -> کیا
مقام -> منزلت
منحصرا -> فقط
میل کردن -> عطف
نشانیدن -> اجلاس
نوعی ناراحتی در قفسه سینه -> انژین
نویسنده فرانسوی «دیوار» -> ژان پل سارتر

نویسنده فرانسوی «دیوار» در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نیک بخت -> مسعد
نیکوکار -> محسن
هرگز نه عرب -> لن
هسته انگور -> تکز
هماورد -> حریف
وارد کردن ضربه به چیزی -> زدن
وسط -> بین
وسیله دیدن اجرام فضایی -> تلسکوپ
کشوری در آمریکای جنوبی -> برزیل
یک خط از نوشته‌ای -> سطر