جواب بازی جدولانه 829 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 829 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 829

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آتشگیره -> خف
آسمانخراش -> برج فارغ
آسوده -> فارغ
آماده -> مجهز
اثر چارلز دیکنز -> خانه غم زده
اثر حسینقلی مستعان -> قصه رسوایی
اثر رجب علی اعتمادی -> هزار و یک شب عشق
اثر محمد محمدعلی -> از ما بهتران

اثر محمد محمدعلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ارث‌بر -> وراث
از استان‌ها -> قم
از افعال ربطی -> گشت
از بیماری های پوستی -> گر
از حروف ندا -> ای
از هم پاشیده شدن -> وارفتن
اسب چاپار -> یام
اشخاص و اشیا مختلف -> متفرقه
اشکال -> نقوش
اعصار -> قرون
انجام دادن -> فعل
اندک -> کم
بخش بخش شده -> مقسوم
بخشنده‌تر -> اکرم
بخشی از ترازو -> کفه
بخل ورزیدن -> شح
بددل -> غر
بر آن سوار شوند -> مرکب
بز کوهی -> شکا
بلند کردن -> افراشتن
بلندی قامت -> قد
بی شک -> حتما
پارچه نخی -> دبیت
پایتخت ایالات متحده -> واشنگتن
پر و سرشار -> لب به لب
پراکندن -> پخش
پرنده سعادت -> هما
پرنده شکاری کوچک -> زغن
پس از زمان مورد اشاره -> بعدا
پلنگ -> نمر
پیش‌تر -> اسبق
تجاوز کردن از حد اعتدال -> اجحاف
تیره و کدر -> تار
جامه آخرت -> کفن
چسبنده -> دج
حجیم -> جاگیر
حرف دهن کجی -> یی
حرف همراهی -> با
حضور -> تشریف اسبق
خانه گاو و گوسفند -> اغل
خیزاندن -> جهاندن
در آغاز -> بدوا
در بزرگ -> درب
راست قامت -> رشید
روزه -> صوم
ستیزگی -> مناقشه
سرای مهر و کین -> دل
سقف محدب -> طاق
سگ ترکی -> کپک
سنگ زینتی -> یاقوت
شهر خراسان شمالی -> ایور
شهر خوزستان -> ایذه
شهر کهگیلویه و بویراحمد -> گچساران
شهری در افغانستان -> مزارشریف
شی -> چیز
صبح زود -> پگاه
صدا در آوردن با انگشتان -> بشکن
ضمیر انگلیسی -> یو
ظرف مرکب -> امه
غم‌ها -> احزان
فانوس دریایی -> فار
فرو نشستن آفتاب -> غروب
فرومایه -> رذل
قلمه گیاه -> نشا
گام -> قدم
گمان، ظن -> زعم
گمراهی -> غی
گورستان مدینه -> بقیع
مقیاس طول -> پا
من و تو -> ما
نقصان -> کاستی
نوشتن -> ثبت
نوشته شده -> نگاشته
نوعی پارچه نایلونی -> مشمع
همراه کوپال -> یال
همسر آدم -> حوا

همسر آدم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
وسیله احتیاطی -> یدک
وسیله‌اندازه‌گیری شدت باد -> بادسنج
وضع و چگونگی -> حال
کدوی تنبل -> اج
کلمه تعجب -> وا
کوبیدن در -> تق
کوزه بزرگ -> هب