جواب بازی جدولانه 843 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 843 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 843

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آشپزخانه باز -> اپن
آشیانه مرغ -> عش
آقای آلمانی -> هر
آمیزه -> خلط
اثر آنتون چخوف -> مرغ دریایی

اثر آنتون چخوف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر رضا امیرخانی -> مناو
اثر گی دو موپاسان -> بابای سیمون
اثر مارسل پروست -> طرف خانه سوان
ادا کردن -> گزاردن
از ایالات آمریکا -> ماساچوست
از خواهران برونته -> ان
از شاخه‌های علوم انسانی -> ادبیات
از شهرهای استان فارس -> سروستان
اندازه ندارد -> بیحد
اندام -> عضو
بازی کردن -> لهو
بچه ترسان -> لولو
برگ درخت -> رق
برگشتن -> ایاب
بزرگواری -> مجد
پادشاهی -> کاویان
پارچه یمانی -> برد
پاسخ مثبت -> بلی
پایتخت مونته نگرو -> پودگوریتسا
پچ پچ کردن -> نجوا
پروردگارا -> یا رب
پری شکم از باد -> نفخ
پست شونده -> منحط
پسوند آلودگی -> ین
پند دهنده -> وعاظ
پهن کردنی جلوی مهمان -> سفره
پوشش -> ستر
تابلویی از پل گوگن -> خوک چران
تاریکی -> ظلمت
ترس‌آور -> موحش
توبه‌اش مرگ است -> گرگ
جارو کردن -> روبیدن
جستجو کردن -> تفحص
چند شیخ -> شیوخ
چکیدن آب -> رش
حرف پیروزی -> وی
خانه کوچک -> الونک
خستگی -> تعب
خشنودی -> رضا
خفه در آب -> غرق
خودپسندی، غرور -> کبر
درنوردیدن -> طی
دم -> لحظه
دم بریده -> ابتر
دور دهان -> نس
دوندگی -> خت
ذره باردار -> یون
رفتار تند -> پو
رنج و سختی -> محنت
زدن قلب -> ضربان
زنجیر در اتاق -> چفت
سپری شدن -> انقضا
ستاره کمیاب -> سهیل
ستایش -> مدیحه
سرپرست -> قیم
سردسته -> سرگروه
سیلی -> چک
شکار -> صید
شکاف و تراک -> کاف
شکافته شده -> ترکیده
شیوه گفتن کلمات -> تلفظ
صدای افتادن -> تلپ
ظرف آبکشی -> دلو
غزال، آهو -> جیران
فرار -> هرب
قائم مقام -> نایب
قدم -> گام
گریبان پیراهن -> قب
گمان می‌رود -> یحتمل
گنج -> کنز
گوسفند شاخدار -> تکل
گوسفند ماده -> میش
مأمور اجرا -> اردل
مالک و صاحب -> ذا
مدرسه قدیمی -> مکتب
مردم عادی -> عوام
مزه ترش و شیرین -> ملس
مساوی فرانسوی -> پر
مسکن‌ها -> منازل
مشک -> خی
مناجات -> دعا
منسوب به هرات -> هریوه
منشا -> منبع
میل شدید -> شهوت
ناتوان و بی‌مصرف -> بی عرضه
نادلپسند -> نچسب
نت چهارم -> فا
نوعی یقه -> ارو
همراه -> ضمیم
همراه گل و پروانه -> شمع
ورم خودمانی -> پف
وسیله پرواز بدون موتور -> گلایدر
کاتالیزگر پروتئینی -> انزیم

کاتالیزگر پروتئینی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کاسه سر -> جمجمه
کتف و شانه -> خا
کتیبه -> سنگ نوشته
کم‌خردی -> حماقت
کوتاه‌قد -> زمیر
یار پت -> مت
یگانه -> اوحد