جواب بازی جدولانه 846 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 846 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 846

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آرزومندی -> شوق
آهک -> کلس
ابر -> سحاب
از اعداد تک رقمی -> هشت
از بازیگران «واسطه» -> مهران احمدی
از بازیگران سریال «برادر» -> گلاره عباسی
از حروف مقطعه قرآن -> حم
از درندگان جنگل -> پلنگ
افسونگر -> ساحر
انگور نارس -> غوره
اهلی نیست -> وحشی
بازگرداندن -> استرداد
بازیگر «نفس» -> نرگس ابیار
بدکار -> شریر
برادر پدر -> عم
برخورداری -> استمتاع
برعکس -> وارونه
بند و زندان -> لگ
بهشت شداد -> ارم
پرستار -> نرس
پرسش از مکان -> کجا
پیمان -> عهد
توانایی -> یارگی
توانستن -> یارستن
توانگر -> منعم
جایی که دزد بسیار باشد -> دزد بازار
جمله قرآنی -> ایه

جمله قرآنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چوبفرش -> پارکت
حد و اندازه -> شمار
حرف صریح -> رک
حرف فاصله -> تا
حسد -> رشک
خارج ورزشی -> اوت
خانه‌ها -> بیوت
خط‌کش مهندسی -> تی
خو گرفتن -> انس
دختر ترک -> قز
دلیل و برهان -> حجت
دور کردن -> دفع
دوره دبستان -> ابتدایی
راهنما -> مرشد
رماد -> خاکستر
روان -> روح
روحانی زرتشتی -> مغ
سر و سامان -> نوا
سراپرده -> تتق
سفید ترکی -> اق
سنگدل -> قسی القلب
سوسمار -> ضب
شبانگاه -> مسا
شک و تردید -> ریب
صد سال -> قرن
ضعیف -> سست
طلای سیاه -> نفت
ظرف آبجوش -> کتری
عاقبت جوینده -> یابنده
عسس -> شبرو
علامت مفعولی -> را
علم پزشکی -> طب
فیلمی از مسعود اطیابی -> شرطاول
فیلمی از کیومرث پوراحمد -> اتوبوس شب
قطع مسافت -> سفر
قلعه حکومتی -> ارگ
گل سرخ -> ورد
گیاه سرشوی -> سدر
لنگه بار -> تا
ماتم و اندوه -> عزا
مجلس شیوخ -> سنا
محکم کردن -> شد
مخفف راه -> ره
مذکر -> نر
مرد سنگ انداز -> رداس
مرغ می‌رود -> جا
مریض و ناخوش -> سقیم
مزه حقیقت -> تلخ
منافق -> دورو
مهار شتر -> ورس
موی بلند -> گیس
میل و هوس -> هوا
ناتوان -> زار
نت میانی -> لا
نرم‌دلی -> رحم
نظریه پیشنهادی -> تز

نظریه پیشنهادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هادی و مرشد -> رهنما
هراس -> ترس
کارگردان فیلم عصبانی نیستم -> رضا درمیشیان
کتابچه مشق -> دفتر
کهنسال -> مسن
یارانه -> سوبسید
یاری کننده -> ممد