جواب بازی جدولانه 848 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 848 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 848

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آهو -> غزال
اثر جرج اورول -> روزهای برمه

اثر جرج اورول در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر منصور یاقوتی -> سال کورپه
ادیت -> ویرایش
از شهرهای استان سمنان -> میامی
از فرشتگان مقرب -> جبرییل
از مذاهب بودایی -> ذن
بالا رفتن -> تصاعد
باید خودمانی -> باس
بلی آلمانی -> یا
بیم -> پروا
بیهوده صرف کردن -> اتلاف
پایتخت ایسلند -> ریکی اویک
پدر شعر پارسی -> رودکی
پرحرف -> وراج
پرخاش و عصبانیت -> عتاب
پیدا کرده -> یافته
پیروزی -> ظفر
تابلویی از کمال الملک -> مرد مصری
تب مالت -> بروسلوز
تحقیق -> بررسی
تساوی و برابری -> همتایی
توانگر -> متمول
جامعه‌ها -> جوامع
جمع فیلسوف -> فلاسفه
جوجه تیغی -> راورا
چکیدن آب -> رش
حالت نشستن مؤدبانه -> چهار زانو
حلق -> گلو
درخشان -> منیر
دردها -> الام
دیکته -> املا
ریزگان -> جزییات
زره ساز -> زراد
سخن منظوم -> شعر
سلول -> یاخته
سوسمار -> ضب
شگرد -> فن
شهر خوزستان -> گتوند
شهر کردستان -> ده گلان
شهر کرمان -> فاریاب
طاقت -> یارایی
غذایی از جگر -> پاته
فرسوده -> نخ نما
قبض پرداخت -> رسید
قوه ذاکره -> حافظه
گرفتگی و مانع -> گیر
گریه با سوز -> زار
گناه -> ذنب
گناه -> زیف
گناهان -> معاصی
گیاهی با برگ‌های درشت و بدبو -> تاتوره
مدح -> ستایش
مرده -> میت
مرکز استان مرکزی -> اراک
مظهر باریکی -> مو
من را -> مرا
میرا -> فانی
ناگاه -> هوازی
نخستین حرف یونانی -> الفا
نشانه -> ایت
نور ماه -> مهتاب
نوعی روانداز -> پتو

نوعی روانداز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همنشینی -> مجالست
واحد پول ژاپن -> ین
وحشت کردن -> هراسیدن
وسیله احتیاطی -> یدکی
وسیله تقویت شنوایی -> سمعک
ویتامین جدولی -> کا
ویران -> خراب
کلام استفهام عرب -> هل
کلام معتبر -> نص
کلام و نطق -> سخن