جواب بازی جدولانه 850 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 850 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 850

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آبگیر -> ژی
آبکی -> رقیق
آدم بدقلق -> نرو
آروغ -> رغ
آشکار کننده -> کاشف
اثر صادق هدایت -> افسانه افرینش

اثر صادق هدایت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر فئودور داستایفسکی -> خواب عموجان
اثر منصور یاقوتی -> چشمه ی چکاک
اثر مولیر -> امفی ترویون
اثر ویلکی کالینز -> زن سپید پوش
از افعال ربطی -> بود
از بت‌های جاهلیت -> ود
از حروف یونانی -> یتا
از خدایان مصر -> رع
از مراسم بزرگداشت -> چهلم
اصلا و ابدا -> هرگز
اصلاح کردن جامه -> رفو
الفبای موسیقی -> نت
انگبین -> ظی
بازی کردن -> لهو
باقی جان -> نا
بخشش -> وهب
برجسته زیر گونه -> لپ
بریدن شاخه‌های زاید -> هرس
به تنهایی -> یکی
به جا آوردن عهد -> وفا
به درازا کشاندن -> طولدادن
به دست آوردن -> کسب
به شگفت آمدن -> تعجب
پوشش و محافظ -> حفاظ
پیامبران -> رسل
تازیانه -> شلاق
تیم فوتبال فرانسوی -> بوردو
چاه -> چه
چهار من تبریز -> ری
حرف نوروزی -> سین
خالی -> تهی
خرابی، ویرانی -> هدم
خراش اندک در سطح چیزی -> زدگی
خشک مزاج -> یبس
خلق شده -> افریده
درخواست -> طلب
دود کردن -> دخ
دوستدار -> محب
راه فرود و صعود خانه -> پله
رشته کوهی در اروپا -> الپ
رشته، نخ -> خیط
رود فرانسه -> رن
زبان اختراعی دکتر زامنهوف -> اسپرانتو
زمین خورده -> ساقط
زنبور عسل -> نحل
زیرکی و هوشمندی -> دها
سازی کوبه‌ای -> سنج
سپیده‌دم -> فجر
سرازیری -> نشیب
سست و ناتوان -> زپرتی
سقف -> سغ
شالوده و بنیاد -> اس
شتر بارکش -> لوک
شکن -> چین
صندوق داخل اتومبیل -> داشبرد
ضمیر فرانسوی -> وو
طولانی‌ترین رود ایران -> قزل اوزن
علت -> سبب
عمل زدودن کف از لباس -> اب کشیدن
فروتنی -> خشوع
فرومایه -> خس
فریب -> نیرنگ
فلز رخساره -> روی
گستردن -> بسط
گمراهی -> غی
گوشت بریان -> شوی
گیره جراحی -> پنس
مؤسسه حمل و نقل کالا -> باربری
مارکی بر خودکار -> بیک
مالک -> ذا
مباشر -> کارپرداز
مقابل نقد -> قسطی
مقیاس طول -> پا
منحل کردن -> برچیدن
منفرد -> یکه
میوه سخت پوست -> نارگیل

میوه سخت پوست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی قایم باشک -> سک سک
نوعی لباس بلند مردانه -> قبا
واحد پول ساموآ -> تالا
واحد پول مالزی -> رینگیت
وسیله -> الت
کشور آفریقایی -> توگو
کفشدوز -> کفاش
کم پشت -> تنک