جواب بازی جدولانه 853 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 853 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 853

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آخر کار -> عاقبت
آزمون -> امتحان
آش -> با
ابریشم کم قیمت -> کژ
ابزار -> وسیله
ابزار خوشنویسی -> قلمنی
ابزاری برای تزریق دارو -> انژیوکت
اتومبیل حمل بیماران -> امبولانس
اثر رجب علی اعتمادی -> نسل عاشقان
اثر محمود دولت آبادی -> ته شب

اثر محمود دولت آبادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ار حروف الفبا -> صاد
از آرایش بسکتبال -> شل
از حشرات انگلی -> شپش
از شهرهای استان کرمانشاه -> صحنه
انگور درشت و سرخ -> صاحبی
بچه دزد معروف -> ال
بخشی از سوره -> ایه
بزرگوار -> محترم
بسیار و فراوان -> بسی
بند زنجیر -> قید
بی‌گمان -> لاشک
بی‌همسری -> تجرد
پایان -> انجام
پس از این -> متعاقبا
تابه نان پزی -> ساج
تبدیل شونده -> متبدل
تربیت کردن -> تادیب
جاندار تک سلولی -> امیب
جمیع -> همگان
حتمی -> محتوم
حفظ کننده -> ضابط
درختی تنومند -> گز
رفتار به ناز -> چم
رود شمال خوزستان -> دز
روز بعد از فردا -> پس فردا
زمین پر گل و لای -> باتلاق
زمینی -> خاکی
سارق اشیای بی‌ارزش -> دله دزد
سخن بی‌پرده -> رک
سریع‌السیر -> اکسپرس
سگ کودکانه -> هاپو
شاخه -> شعبه
شتر عرب -> ابل
شهر بی دفاع -> رم
شوخ و بذله‌گو -> لیم
شکارچی -> صیاد
صفحه تصویر -> لوحه
عدد سوتی -> سه
فاصله و فرصت -> فرجه
قسمتی در فرمان خودرو -> سگدست
قوانین و مقررات -> احکام
گرفتنی است نه دادنی -> حق
گل ته حوض -> لای
لایه میانی زمین -> جبه
لشکر -> سپاه
مؤدب -> باادب
ماده به ظاهر جامد -> ژل
ماشین -> خودرو
مبارک شمردن -> تبرک
مبهوت -> گیج
مردن هم معنی می‌دهد -> سقط
مرز -> سرحد
مطالعه بیماری بیماران بستری -> بالینی
میوه تلفنی -> الو
میوه نخلستان -> خرما
نوعی کوزه -> خمره
همراه چنگال -> قاشق
وال -> بالن
وجود داشتن -> بودن
وحشی -> دد
ورزش مفرح -> شنا

ورزش مفرح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ولگرد -> هرزه
ویران کننده -> مخرب
کادر -> قاب