جواب بازی جدولانه 858 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 858 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 858

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آب منجمد -> یخ
آغاز -> شروع
آهو -> ظب
اثر امیل زولا -> فتح پلاسان
اثر چارلز دیکنز -> سرود کریسمس

اثر چارلز دیکنز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر صادق هدایت -> نیرنگستان
اثر غلامحسین ساعدی -> خانه های شهر ری
از ادات تشبیه -> سا
از ایالات آمریکا -> وایومینگ
از گیاهان علفی -> عشقه
از هم پاشیده و پراکنده -> تارومار
انبار کردن به امید گرانی -> احتکار
بالاپوش -> ردا
بانگ قمری -> وت
بخشی از اوستا -> یشت
بداقبال -> نگون بخت
برهنه -> رت
برکت -> ری
بلندی -> تعالی
به دنیا آوردن -> زا
بی هوشی -> غش
بیخ بوته گل -> گلبن
پاسدار -> نگهبان
پرورش دهنده گل و گیاه -> باغبان
پسوند تصغیر -> چه
پهلوان -> یل
پیشوایی -> زمامداری
تابلویی از ادوارد مونک -> جیغ
تپانچه -> تس
تله و دام -> فخ
تکبر کردن -> فره
تکه غذا -> لقمه
جز اصلی -> رکن
جستن گلوله -> هک
جسم بلوری سفید رنگ -> زاج
حشره مزاحم -> مگس
حقه درآوردنی -> بامبول
حیوان باربر -> خر
حیوان چراندنی -> غاز
حیوان خاردار -> جوجه تیغی
خرما -> رطب
دارایی -> مایملک
درگذشت -> فوت
درنوردیدن -> طی
دشوار -> خطیر
دوره مشخص در یک فرایند -> فاز
دکان شست و شوی لباس -> اتوشویی
رفتن به مکان مقدس -> زیارت
رودی در استان فارس -> کر
زمان حاضر -> حال
زیور و زینت -> زیب
سایه -> نش
ستون مخابرات -> دکل
سرپرست -> قیم
سگ عرب -> کلب
سوراخی در کوه -> غار
شاخه نورسته -> شنار
شهری در روسیه -> سنپترزبورگ
صدای اندکی خوش -> ته صدا
صدای گنجشک -> جیک
ضمیر غایب -> او
ضمیر فرانسوی -> وو
ضیق -> تنگنا
طفیلی -> سربار
فلسفه ارسطویی -> مشا
قبل از طبقه اول -> همکف
گفتار -> نطق
گناه -> زیف
لشکر -> جند
مانند -> چو
ماهی فلکی -> حوت
مبهوت -> گیج
محدوده حرکت خودرو در جاده -> لاین
مرتجع فلزی -> فنر
مردم شجاع -> هرو
مشقت -> رنج
میدان بوکس -> رینگ
نان ریز کرده در آبگوشت -> تریت
نصف -> نیم
نطفه -> تخم
نظر دوختن -> رصد
نماز شب -> تراویح
نیستی و فنا -> هلاک
هر طرف از لشکر -> جناح
همراه با تب -> لرز
ورزش اعیان -> گلف

ورزش اعیان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ورزش مشت زنی -> بوکس
وسیله روشنایی بخش -> لامپ
کار و حرفه -> پیشه
کشوری در آمریکای مرکزی -> کاستاریکا
کلک -> دوز
کم‌عرض -> تنگ
یار کلنگ -> بیل
یک نیمه برخی حبوب -> لپه