جواب بازی جدولانه 862 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 862 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 862

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آب بینی -> خل
آب دهان -> تف
آجر خام -> خشت
آری -> بلی
آسمان عرب -> سما
اثر جلال آل احمد -> اورازان

اثر جلال آل احمد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر دافنه دوموریه -> ترقی ژولیوس
از روی اجبار -> ضرورتا
از سازها -> سنج
از کار بد ننگ ندارد -> بیعار
با اقبال -> بختیار
باطل کردن -> لغو
بالش -> متکا
بانگ -> صدا
برآمدگی -> ورم
برابر و سازگار بودن -> مطابقت
بستگی -> ارتباط
به طور قیاس و پندار -> بالفرض
پاسپورت -> گذرنامه
پاک و پاکیزه -> طیب
پایتخت آمریکا -> واشینگتن
پرسش از جا و مکان کسی -> سراغ
پهلوان و دلاور -> قهرمان
پول خرد هندی -> انه خا
تبسم -> لبخند
تجاوز -> تعدی
تولید می‌کند -> زایا
تیزهوش -> نابغه
جامه دراز مشایخ -> دراعه
حدس -> ظن
خشک مزاج -> یبس
خوره -> جذام
خوشحال -> شاد
درخت خرما -> نخل
دوختن ته جزوه و کتاب -> تهبندی
دوشاب -> مت
راندن، دفع کردن -> ذب
روز رستاخیز -> قیامت
ساپروفیت -> کودرست
سازگاری -> وفق جذام
سوره مورچه -> نمل
سکر -> مستی
شهر خراسان جنوبی -> خوسف
شهر سوئیس -> ژنو
شهر مرکزی -> میلاجرد
شهری در استان فارس -> داراب
شوخ و بذله‌گو -> لیم زایا
شکل ظاهری -> قیافه
شکیبایی -> صبر
صاحب -> ذی
صفات -> خصایل
عمل غذاسازی گیاه -> فتوسنتز
عید ویتنامی‌ها -> تت
غذای گشودن روزه -> افطاری
فرزندان -> عترت
فلسفه ارسطویی -> مشا
گرفتن -> اخذ
گشوده -> وا مخرج
مجرای نفوذ آب -> اب دزد سما
محل خروج -> مخرج
مشابه -> متجانس
نامی زنانه -> زهرا

نامی زنانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نزد عرب -> لدی
نوعی قیمه -> یزدادی
نویسندگی -> قلمزنی
همچنین -> نیز
همگی -> جمیع
هواپیمای عجول -> جت
هوشمندی -> ذکا
کتف و شانه -> خا
کشتارگاه -> مسلخ
کنونی -> فعلی
کهنه پرست -> امل
کوبنده مطبخ -> هاون