جواب بازی جدولانه 863 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 863 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 863

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

آقای اسپانیایی -> سینیور
اثر ابراهیم گلستان -> اسرار گنج دره جنی
اثر شارل بودلر -> گل های رنج

اثر شارل بودلر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر عبدالحسین زرین‌کوب -> سرنی
اثر میخائیل شولوخوف -> زمین نواباد
از شهرهای استان تهران -> اسلام شهر
از شهرهای گیلان -> املش
از واحد‌های نظامی -> هنگ
از کوتاه کردنی‌ها -> ناخن
اسب سرخ مایل به سیاه -> کهر
افسر -> تاج
امر از گفتن -> گو
باربر -> حمال
بالاپوش -> ردا
بانمک -> ملیح
بدون اندیشه شعر سرودن -> بدیهه
برخلاف میل -> رغم
بسیار راستگو -> صدوق
بلندترین شب سال -> یلدا
به خود رنج دادن -> تکلف
به دنیا آوردن -> زا
به رو خفته -> دمر
به معنی بگو -> قل
بیداد و ستم -> ظلم
پالان شتر -> رحل
پای کوبیدن -> رقصیدن
پدربزرگ -> نیا
پرحرف -> لفاظ
پرستار کودک -> دده
پوسیده شدن -> فرسایش
پیدا شدن -> بروز
ترسناک -> هایل
تمام و کامل -> تام
توده غله پاک شده -> راژ
چوب گردن گاو شخم‌زن -> یوغ
حرف درد -> اوخ
خاتمه دادن -> فیصله دادن
خوشی -> لذت
دارای مراتب یکسان -> همسنگ
دانه‌های ریز روی پوست -> جوش
درخت جنگلی -> راش
دریوزه‌گری -> گد
دشت و صحرا -> دمن
راه تغذیه جنین -> ناف
رسم و عادت -> ایین
روان -> جاری
زخم -> جریحه
سانتیمتر مکعب -> سیسی
ستیز -> جنگ
سخت کردن -> تشدید
سخن گفتن -> لب ترکاندن
سرگشتگی -> تحیر
سرنامه‌ها -> عناوین
سعی و کوشش -> جد
شانه سر -> برس
شخص عصبی ندارد -> اعصاب
شهر سیستان و بلوچستان -> خاش
شوخ -> بذله گوی
شوهر -> شوی
شکافته -> منفجر
طول -> درازا
عرق نیشکر -> رم
عریان -> لاج
عنق -> گردن
قابل خواندن نیست -> لایقرا
قافیه‌ها -> قوافی
گیاه الیافی -> پنبه
ماده‌ای لزج در تولیدموادغذایی -> ژلاتین
مایه شیر -> ایرن
محدود بودن -> انحصار
مربی و پرستار کودک -> ل ل ه
مرگامرگی چهارپایان -> یوت
مرمر -> رخام
مسلط شونده -> فایق
مشقت -> رنج
معتاد الکلی -> دایم الخمر

معتاد الکلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مقابل روز -> شب
موج -> خیزاب
نادان -> غت
نزد عرب -> عند
نقطه‌ای روی پوست -> خال
نوشیدنی پرطرفدار -> چای
نوکر -> غلام
نویسنده ایرلندی -> شاو
کر شدن -> صم
یکدیگر را شناختن -> معارفه