جواب بازی جدولانه 864 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 864 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 864

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

آداب و رسوم -> سنن
آش فرنگی -> سوپ
اثر رضا امیرخانی -> مناو

اثر رضا امیرخانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر ساموئل بکت -> نام ناپذیر
اثر سامویل بکت -> چشم به راه گودو
اثر سنایی -> کارنامه بلخ
اثر منصور یاقوتی -> چشمه ی چکاک
اجسام با وزن مولکولی یکسان اما ساختار متفاوت -> ایزومر
از استان‌ها -> خراسان رضوی
از بت‌های جاهلیت -> هبل
از رودهای روسیه -> لنا
از سبزیجات -> تره
از نت‌ها -> فا
از کوتاه کردنی‌ها -> ناخن
استفراغ -> قی
افسرده و اندوهگین -> پژمان
بدهکار -> مقروض
به طور یقین -> قطعا
بی بند و بار -> ول
پادزهر -> جاندارو
پارسایی -> زهد
پایان -> اخر
پایتخت آندورا -> اندورالاولا
پرستار فرنگی -> نرس
پس، بعد -> سپس
پولک -> فلس
پیروی کردن -> تشیع
تراشیدن -> حک
تراشیدن چوب -> خرط
تصویر بدون رنگ -> طرح
جاودانه -> ابدی
جمع عریضه -> عرایض
چندین نفر -> نفرات
چهره -> لچ
چیزهای کمیاب -> نوادر
حرف دهن کجی -> یی
حیران -> واج
خبر دادن از وقت نماز -> اذان
خوراک چهارپایان -> علف
خوردنی ته قابلمه -> تهدیگ
دانه انگور -> حب
در شلوار هم هست -> فاق
دست مالیدن -> مس
دسته‌ای از سربازان -> گروهان
دلدادگی -> عشق
دوچرخه موتور دار -> موتورسیکلت
دور شونده -> واگرا
دور کردن -> تاراندن
رجولیت -> مردی
رشک بردن -> حسد
رود ایتالیا -> پو
ریسمان -> نخ
زمین -> ارض
زندان پرندگان -> قفس
زین و برگ -> یراق
سحرگاه -> شبگیر
شایسته -> روا
شرح چیزی را گفتن -> وصف
شهری در استان کرمانشاه -> روانسر
شهری در ژاپن -> یوکوهاما
شیره خرما -> مت
صحرا و بیابان -> دشت
ضمیر غایب -> او
عضو راهرو -> پا
عقیم -> نازا
فرانسه قدیم -> گل
فرو بردن -> بلع
فیلم پنه لوپه کروز -> نه
قدرت -> نیرو
قفسه برگه‌ها -> برگه دان
مراد و مرشد -> پیر
مرغ می‌رود -> جا
مرگ -> موت
مستی‌آور -> مسکر
مقابل زن -> مرد
من و تو -> ما
موی مصنوعی -> کلاه گیس

موی مصنوعی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نشانه -> ایت
نظر دوختن -> رصد
نوعی سینی -> طبق
نیرومند -> قوی
نیکویی و احسان -> لطف
هر یک از چهار شبه فلز -> هالوژن
همگان -> عامه
همگی -> تماما
ورزشگاه -> استادیوم
کشور آفریقایی -> انگولا
کمیاب -> نادر
یونجه -> قت