جواب بازی جدولانه 865 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 865 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 865

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

آب منجمد -> یخ
آتش سرخ کن -> اتشگردان
آراستن -> تعبیه
اثر آلفونس دوده -> ناباب

اثر آلفونس دوده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اراده و عزم -> نیت
از امراض چشمی -> ابسیاه
از روزهای هفته -> یکشنبه
از مرکبات -> نارنگی
اعتبار -> اب
انس نگرفته -> نامالوف
بازیچه -> لعبت
بدون رطوبت -> خشک
برکت سفره -> نان
بسیار سریع -> رعد اسا
بهانه جویی -> نق
بی شرمی -> دریدگی
بیهوده گویی -> هذیان
پایتخت غنا -> اکرا
پر مرغ -> فر
تابلویی از رنه ماگریت -> پسرانسان
تراشیدن -> حک
ترمز چهارپا -> هش
تفاله ابریشم -> لاس
جوجه مرغ -> کریشک
چارشاخ -> شنه
حرف ندا -> ای
حضور نداشتن -> غیاب
حکم -> قضا
حیوان باربر -> خر
خروج مایعات -> نشت
خوب و خوش -> نیک
خودکشی ژاپنی -> هاراکیری
خوراکی -> غذا
خورشت پر روغن -> مسما
در بر دارنده -> متضمن
در گذرنده -> نافذ
در هم پیچیدن -> لف
دست نخورده -> بکر
دستگاه انتقال نیرو خودرو -> دیفرانسیل
دهان کجی -> یی
دو یار هم‌قد -> اا
دوبین -> احول
دیشبی -> دوشین
رسانا -> هادی
رشد و نمو کردن -> بالیدن
روستا -> ابادی
ساز شاکی -> نی
سپیدار -> پد
سرگشتگی -> تحیر
سلول عصبی -> نرون
سنگ عصاری -> غن
شادابی چهره -> ابورنگ
شکافتن ماه -> شق القمر
صاف شده -> مصفی
صفت باد -> وزان
طولانی ترین رود فرانسه -> لوار
عامل تکثیر قارچ‌ها -> هاگ
عدد روستا -> ده
عطا شده -> بخشیده
علم -> دانش
عنصر شیمیایی جامد و سیاه -> کربن
غنیمت جنگی -> فی
فرزندان -> عترت
گل و لای -> وحل
متعدی، سرکش -> طاغوت
محاکمه -> دادرسی
مردم شجاع -> هرو
مریض در بیمارستان -> بستری
مزد، پاداش -> ثواب
مقابل منفی -> مثبت
میوه بهاری -> توت
میوه نکو -> به
نام قدیم کلیبر -> بذ
نژاد و خاندان -> نسب
نقطه و خال -> تیل
نوعی شیرینی از شیره شکر -> ابنبات
نکوهش -> ضم
هرگز نه عرب -> لن
همچنین -> نیز
وابسته -> منوط
واحد پول ژاپن -> ین

واحد پول ژاپن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
واحد شمارش نهال -> اصله
وسیله یکطرفه کردن جریان الکتریسیته -> دیود
کنایه از آدم محبوب و برگزیده -> گل سرسبد
کیهان -> فضا
یار ماسه -> شن