جواب بازی جدولانه 866 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 866 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 866

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

آنچه مشترک بین ملت‌هاست -> بین المللی
ابریشم‌فروش -> پیله ور
از آبزیان -> مارماهی
از مرکبات -> لیمو
از کلمات استثنا -> الا
اسب ترکی -> ات
بالابر ماشین -> جک
بانگ درندگان -> هرا
برابر و مساوی -> یکسان ایه
به قتل رساندن -> کشتن
بوی رطوبت -> نا
بیماری‌ها -> امراض

بیماری‌ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ترس و هراس -> بیم
تکیه بر پشتی -> لم
جمله قرآنی -> ایه
جیوه -> سیماب
چیزها -> اشیا
خجستگی -> مبارکی
در دست نقاش است -> رنگ
در گذشتن خدا از گناه کسی -> امرزیدن
درد و رنج -> الم
دریاسالار -> ادمیرال
دست خدا -> یدالله
دیوار بلند -> ترا
زود -> انی
ساخته شده از نی -> نیی
سبزی پلویی -> شوید
سبزی پیچ در پیچ -> کلم
سرحد کشورها -> مرز لاده
سرخرک -> شریان
سرنیزه -> سنان
سگ ماده -> لاده
شب بلند سال -> یلدا
طرز و رفتار -> کردار
ظرفیت شیمیایی -> والانس
عقیده -> رای
عقیم -> نازا
علامت مفعولی -> را
عنصر شماره نه -> فلویور
گاهی در چای می‌ریزند -> هل
گودال -> لان شوید
لباس رستم به هنگام جنگ -> ببربیان
ماده بیهوشی -> اتر
مافیای ژاپن -> یاکوزا
مال و ثروت -> دارایی
ماه دوم فصل پاییز -> ابان
ماه روزه -> رمضان
محلی در مکه -> منا
مدرک کارشناسی -> لیسانس
مقابل خرید -> فروش
میان -> بین جک
میوه هزار دانه -> انار
نشانی -> ادرس
نوعی خاک -> رس دیار
نوعی زغال -> کک
نی میان تهی -> نال
نیتروژن -> ازت
نیمه دیوانه -> خل
هاون -> مهراس
هرج و مرج -> انارشی
هستی و وجود -> بود
همه -> کل
واحد اندازه‌گیری زاویه -> رادیان
وامانده و بیچاره -> سرگشته
وسیله‌ای در حمام -> لیف
وطن -> دیار
ویراستار -> ادیتور
کرکس -> نسر

کرکس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کلاغ -> غراب
کلمه تلفنی -> الو
کم و زیاد شدن مقدار -> نوسان
کنیه حضرت آدم -> ابوالبشر
کوچک -> ریز
یاقوت -> یاکند