جواب بازی جدولانه 870 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 870 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 870

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

بلافاصله -> بهمجرد
جستجو -> پویش
موجود -> کاین
از حبوبات -> عدس
محل نمایش آثار هنری -> گالریعدد
خواری و ذلت -> ذل
آبرو و قدر -> اعتبار
کرانه آسمان -> افق
رنج و سختی -> زجر
برگرداندن سخن -> ترجمان
اثر دافنه دوموریه -> پروازشاهین

اثر دافنه دوموریه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بازگشتن -> ارتجاع
پایمال شده -> لگدکوب
خالص -> ناب
بدی کردن -> اسایه
یک عدد -> یکی
کاویدن -> وررفتن
عریان -> لاج
سنگ سبز قیمتی -> یشم
خرقه درویشی -> دلق
تیره‌ها -> قبایل
از بند رسته -> رها
صاحب امتیاز بودن به دلیل سکونت دیرینه در جایی -> حقابوگل
گداختن -> ابکردن
نی نواختن -> زمر
نامداران -> مشاهیر
آزاده -> حر
دهان خودمانی -> دهن
سال ترکی -> ییل
مادر ترکی -> اناقدقد
پسوند تصغیر -> چه
ماده مترشحه غدد -> هورمون
صدای مرغ -> قدقد
علامت جمع -> ها
شهراداری قدیم -> بلدیه
نامه فراخوانی به دادگاه -> احضاریه
امر از پیدا کردن -> یابپنبه
برچیده شده -> منحل
شمای فرانسوی -> وو
خوشبختی -> سعادت
در مثل با آن سر می‌برند -> پنبه
ظروف مسی می‌سازد -> مسگر
مخالف -> ضدمسگر
همه‌پرسی -> رفراندوم
به علت -> برای
یقین داشتن -> علم
کتف و شانه -> خا
وارونه -> واژگون
تکبر کردن -> فرهخا
جرب -> گری
فرومایه -> دون
بخشش -> وهب
شماره -> عدد
بروز دادن -> اقرار
اثر حسینقلی مستعان -> رابعه
شعر عاشقانه گفتن -> تغزل
دست کم -> لااقل
قطعی -> حتمی
خمیده -> دوتا
پیغمبری -> نبوت
اثر منیرو روانی پور -> اهلغرق
از مذاهب بودایی -> ذن
ناله و فغان -> ژح
سرور و بزرگ -> اقا
اذیت کننده -> ازارنده
خوش خوان -> قرا
نوعی نان -> باگت
خالص -> قح
بر در کوبیدن -> دقالباب
خاندان -> قوم

خاندان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رگ‌های بدن -> عروق
زیرین -> تحتانی
قایق -> زورق
وجه‌نقدو املاک و مستغلات -> مالیه