جواب بازی جدولانه 872 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 872 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 872

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

مکر و فریب -> کنبوره
به او ظلم شده -> دادخواه
بددل -> غر
ابریشم خام نتابیده -> کج
پیوسته و بدون توقف -> مداوم
آشفتگی -> هرج
اثر غزاله علیزاده -> بعدازتابستان

اثر غزاله علیزاده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
به عهده گرفتن -> تعهدکردن
اعتبار -> اب
قسمتی از موشک -> کلاهک
پرنده‌ای شبیه کبک -> دراج
درخت کاج -> ناجو
جالیزی تنبل -> کدو
مردمان قطب شمال -> اسکیمو
اموال دزدی می‌خرد -> مالخر
سازمان سیاسی -> حزب
از سوره های قرآن کریم -> فتح
شهر انار -> ساوه
چوب خوشبو -> ند
دشمنی -> عداوت
میل و رقبت -> شوق
تابه نان پزی -> ساج
کشتی -> سفینه
اثر بزرگ علوی -> ازبکها
علت -> سبب
در راه هدفی جان دادن -> فداشدن
مالک و صاحب -> ذا
تنها و تک -> یکه
کار بیهوده -> عبث
بسیار بخشنده -> جواد
از جزایر ژاپن -> یزو
صاحب -> ذی
کمرنگ شدن -> رنگباختن
تکنوازی -> سلو
شامل شدن -> عم
پرحرف -> وراج
سازمان حمل و نقل مسافر -> اتوبوسرانی
اثر آنتون چخوف -> بوقلمونصفت
پرنده آبزی -> قو
تخته چوب یا جز آن -> لوح
اضطراب -> تب
اسمی غیر از اسم اصلی -> لقب
مزاح و شوخی -> هزل
نوعی ریسمان -> ورس
هرگز نه عرب -> لن
برگردان زبانی -> ترجمه
سهم برده از اموال مرده -> ارث
مدح و ستایش -> ثنا
چاهی در جهنم -> ویل
حرکت کرم‌گونه -> وول
اتومبیل صحرا -> جیپ
کشوری در قاره سیاه -> توگو
مؤدب -> باادب
دستمزد ماهیانه -> حقوق
شهر خوزستان -> هفتکل
آسمانخراش -> برج
قوم کم حرف -> لر
اکراه و ناچاری -> جبر
چتر پریدن از بلندی -> چترنجات
غربال -> چچ
یار کلنگ -> بیل
قدیمی -> کهن
نشست رسمی -> اجلاسیه
آرامگاه -> مزار
تکیه بر پشتی -> لم
از تقسیمات ارتش -> یگان
از تنقلات -> پفک
بدبختی -> ادبار
تصویر صورت از روبرو -> تمامرخ
ناگهانی -> سرزده
پیشین -> اخیر
خالی -> تهی
انار یونانی -> رانا

انار یونانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حرف فاصله -> تا
پایتخت جمهوری آذربایجان -> باکو
از شهرهای استان بوشهر -> بندرکنگان
جانب -> سوی
خالص -> ناب
سنگ قرآنی -> حجر
گزیده‌تر -> اخص
زنده -> حی
عضو پرنده -> بال
جوی خون -> رگ
پسوند شباهت -> سا
مقابل روز -> شب
پایدار در دین -> حنیف
جام سقراطی -> شوکران
زندگی‌نامه خودنوشت -> اتوبیوگرافی
برهنه -> رت