جواب بازی جدولانه 875 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 875 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 875

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

کشته راه خدا -> شهید
رود جنوب شرق آسیا -> مکونگ
شهر مرکزی -> شازند

شهر مرکزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پاره آتش -> شرر
هرج و مرج و بی‌نظمی -> انارشی
دو روز پیش -> پریروز
اثر امیر عشیری -> ستونپنجم
اثر عطار -> اسرارنامه
پاکیزه -> زکی
صدراعظم -> رییسالوزرا
حلال رنگ -> تینر
هیئتی برای مشورت -> شورا
حیله‌گران -> رنود
مغازه -> دکان
شمال را نشان می‌دهد -> ستارهقطبی
پیمودن -> نوردیدن
مزه دهان جمع کن -> گس
اصطبل -> اخور
طبابت -> پزشکی
ناله و فغان -> ژح
بخشیدن -> دادن
قانون چنگیزی -> یاسا
برافروختن -> تاباندن
عامل وراثت -> ژن
هدف -> مقصد
پراکنده و رایج -> شایع
من و تو -> ما
مسبب دشمنی شدن -> اتشافروختن
اولتیماتوم -> اتمامحجت
کشتی‌بان -> ناخدا
همسر خروس -> مرغ
رود فرانسه -> لوار
واژه شگفتی -> اوه
مادر وطن -> مام
کلام نهفته -> راز
راغب و مشتاق -> شایق
کتف و شانه -> خا
پرورش داده -> براورده
پیشه -> شغل
از سوره های قرآن کریم -> عصر
نوبت کاری -> شیفت
بهانه جویی -> نق
از سوخت‌های فسیلی -> زغال
از شهرهای ترکمنستان -> داشاغوز
اثر لئو تولستوی -> پولیکوشکا
کاکل اسب -> فش
زکام -> گریپ
زبان -> لسان
بی‌فایده -> هرز
شمای بیگانه -> یو
پرنده شکاری کوچک -> زغن
مسیر -> راه
بیشتر -> اغلب
رفیق -> همدم
نزد عرب -> لدی
گردن‌بند -> طوق
فراوانی -> وفور
آمیخته شدن -> اختلاط
غمگین -> اسی
دوگانه پرستی -> ثنویت
فرزند زاده -> نوه
گرده قارچ -> هاگ
تکیه کننده به خدا -> متوکل
به طور مثال -> مثلا
زیور و زینت -> زیب
دو شب پیش -> پریشب
نام خدا در تورات -> یهوه
دفینه -> گنج
قلاب -> چنگک
رطوبت -> نم
پیوند دهنده -> رابط
ربودن -> قاپزدن
فیلم پر تحرک -> اکشن
فرار -> هرب
آرایشگر سینمایی -> گریمور
پلنگ -> نمر
نغمه، سرود -> نوا
نوعی بیماری عفونی مسری -> وبا
کم کننده قدرت موج -> موجشکن
از شرکت‌های اینترنتی -> یاهو
ابر نزدیک زمین -> مه
تیر پیکان دار -> یب
ویتامین جدولی -> کا

ویتامین جدولی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فرخنده -> متبرک
جدال -> کشمکش
اثر گراهام گرین -> پایانرابطه
از سازهای ضربی -> طبل