جواب بازی جدولانه 877 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 877 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 877

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

فرصت دادن -> اماندادن
خواهر -> ابجی
ناز و کرشمه -> قنج
اثر بالزاک -> زنبقدره

اثر بالزاک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بین -> لا
بستگی داشتن -> ربط
حرف دوم یونانی -> بتا
باز شده -> مفتوح
علامت جمع -> ان
خوراک -> طعام
بخشیده شده -> معاف
بیلان -> ترازنامه
گفتمان -> صحبت
افراد شریف -> نجبا
پارچه بین رویه و آستر -> لایی
گماردن -> انتصاب
نکوهش -> ذم
لشکر -> جند
هرگز نه عرب -> لن
درخواست -> طلب
خوار کردن -> توهین
ناله و فغان -> وح
پیشی گیرنده -> متقدم
شهر استان فارس -> اقلید
اثر فرشته ساری -> پژواکسکوت
مهربانی -> محبت
منشأ، منبع -> خاستگاه
کرسی -> تخت
تخم‌مرغ فرنگی -> اگ
بی‌مو -> کچل
کلمات درشت به کسی گفتن -> توپیدن
بر آن خنده می‌نشیند -> لب
رنج و سختی بردن در کار -> کد
پالان شتر -> رحل
زیرک و هوشیار -> هژیر
نرم و نازک -> لطیف
کمتر -> اقل
موج کوتاه رادیویی -> اسدبلیو
اگر چه -> هرچند
جعبه -> باکس
اندوه -> حزن
گشودن معما -> حل
کوچکتر -> کهتر
رسن -> طناب
وام گرفتن -> اقتراض
آب مروارید -> تم
از القاب بزرگان ترک -> بگ
بریدن از بیخ -> حذ
برخی را بر برخی برتری دادن -> تبعیض
موی جلو و وسط سر -> کاکل
حرف ندا -> ای
ابزار جنگ -> سلاح
دندانه کلید -> تز
عدد مقدس -> هفت
از هفت سینها -> سکه
چیز -> شی
بالاتر از کشیش -> اسقف
فرصت -> مهلت
تعمیرکار استخوان -> شکستهبند
مرغ حق -> شباویز
غلتاندن -> غلدادن
برطرف کردن -> رفع
ترتیب -> نظم
بایگانی -> ارشیو
رایگان -> صلواتی
یاران -> اصحاب
لبه تیز ابزار برش -> تیغه
فاقد -> بدون
هزار کیلو -> تن
اثر آندره ژید -> درتنگ
هلاک یا هلاکت -> ضل
کمیاب -> نادر
آهو -> ظب
حرص و طمع -> از
از حروف الفبا -> ضاد

از حروف الفبا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر سوئیس -> ژنو
خمیدگی -> گوژ
سر بی مو و طاس -> دغ
بیکاره -> لش
آماده شدن خمیر -> ورامدن
افسر -> تاج
بلندمرتبه -> والا
برف ریزه -> بژ
برابرنهاد -> انتیتز
هم‌وزن -> متوازن
چسبیدن و محکم شدن -> بندشدن