جواب بازی جدولانه 879 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 879 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 879

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

دریایی در اروپا -> سیاه
شعله‌ور -> ملتهب
بیماری تومور بدخیم -> سرطان
جرب -> گری
بی‌خانمانی -> اوارگی
انبوه جمعیت -> ازدحام

انبوه جمعیت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سخت و درشت -> ابنکشیده
مهارت در جلب مشتری -> بازارگرمی
زر -> طلا
پایتخت پاناما -> پاناماسیتی
بیابانگرد -> بدوی
روش‌ها -> انحا
غذایی از جگر -> پاته
چادر -> خیمه
اثر عطار -> اسرارنامه
محلی که در آن کالا تولید می‌شود -> کارخانه
مجلس ترحیم -> ختم
آش -> با
توانگری، ثروت -> مکنت
غضبناک -> خشمگین
بانو -> خاتون
خبردار و آگاه -> متنبه
فریاد افسوس -> وای
اثر جواد مجابی -> برجهایخاموش
پوست دباغی نشده -> اهاب
کبوتر صحرایی -> یمام
خسیس -> ناخنخشک
پارچه‌ای‌که‌روی تخت‌می‌اندازند -> روتختی
زله شدن -> بجانامدن
هم‌پیشه -> همکار
سروسامان -> نوا
اشاره به دور -> انها
لایه سوراخ شده جو -> ازن
به هوش باش -> هان
جوان -> شاب
شکوه و بزرگی -> هیبت
مالک و صاحب -> ذا
طالب -> خواستار
بیچاره و خسته -> زله
زیرکی -> هوش
شهری در انگلستان -> یورک
باغ و زراعت -> بن
درجه و مقام -> رتبه
نازک نارنجی -> نازنازی
اثر چارلز دیکنز -> دورانمشقت
دهن کجی -> یی
از حبوب -> نخود
شوهر خواهر -> یزنه
تباه شدن -> نتر
میان -> تو
زادگاه مولانا -> بلخ
تومور -> غده
بی‌پدر -> یتیم
صمیمی -> یکدل
عدد گرو نه -> هشت
سرگشته -> هاج
باد گلو -> اروغ
محلول دارویی جوشانده -> دمکرده
گناه -> بزه
از مال برخی‌ها هزارهنرمی‌بارد -> انگشت
محله و برزن -> کوی
آخرین سوره قرآن -> ناس
ملکه زنبور عسل -> شاهنگ
روحانی مصری -> کاهن
توده غله پاک شده -> راژ
فالگیر -> کفبین
تصدیق خودمانی -> اهان
حیران -> واج
لشکر -> قشون
ترمز چهارپا -> هش
واحد پول بلاروس -> روبل
گنجاندن -> جاکردن
به خود رنج دادن -> تکلف
عداوت -> کین
کوزه‌ساز -> سفالگر
صورت ظاهری -> نما
پیروان یک پیامبر -> امت
محله شمال تهران -> ونک
کم کننده قدرت موج -> موجشکن
دچار شوک شده -> شوکه
فلز رسانا -> مس
برف و دمه -> بژ
زدنی بهانه‌جو -> نق
آشکار کننده -> متبین
قلم خوشنویسی -> قلمنی
اثر داستایفسکی -> یکاتفاقنحس

اثر داستایفسکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جامه حمام -> لنگ