جواب بازی جدولانه 880 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 880 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 880

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

نیکوترین -> بهترین
اثر سیامک گلشیری -> ارشوتهمینه
شکل و قیافه -> ریخت
مرکزی -> سانترال
عدد سه رقمی -> صد
بهانه جویی -> نق
موجود زشت و ترسناک -> عفریت
پرنده آش سرد کن -> سار
اثر فهیمه رحیمی -> کوچهباغیادها

اثر فهیمه رحیمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر بالزاک -> گوسفندسیاه
جهان دیگر -> اخرت
جدا و ممتاز -> متشخص
کفش روستایی -> چارق
از روی اضطرار -> قهری
پراکنده -> منتشر
به رنگ قهوه‌ای روشن -> شکلاتی
حرف پیروزی -> وی
شگرد -> فن
پراکندگی -> تشتت
فرومایه -> پست
رهبر کاتولیک‌ها -> پاپ
دزدیدن -> کشرفتن
انتها یا قعر چیزی -> ته
تهیگاه -> خاصره
رفیق مشهدی -> یره
فرو بردن -> بلع
محل شست و شوی مردگان -> غسالخانه
پارچه نخی نازک -> چیت
پولی که دولت از مردم‌می‌گیرد -> مالیات
مالک و صاحب -> ذا
ریشه و بنیاد -> اصل
توصیف -> نعت
میدان -> عرصه
از استان‌ها -> یزد
دارنده -> ذی
غصه‌دار بودن -> عزاگرفتن
ابر -> میغ
الفبای موسیقی -> نت
چهار -> اربع
از یک معنی پی به معنی دیگر بردن -> تداعیمعانی
اثر سنایی -> کارنامهبلخ
آقای آلمانی -> هر
اما -> لیک
نفوذ کامپیوتری -> هک
عضو شنوایی -> گوش
مزاح و شوخی -> هزل
اکسید آهن -> زنگ
گیاه خاردار -> یز
مخزن سیمان -> بونکر
شهر بی‌قانون -> هرت
کادر -> قاب
میوه، بار -> ثمر
ظرفی بزرگ برای پخت -> دیگ
سرگشته -> هاج
گلوگاه آبی -> بغاز
اختراع شده -> مبتدع
از شهرهای استان اردبیل -> کوثر
ولگردی -> هرزگی
گناه شاعرانه -> گنه
تصدیق روسی -> دا
برادر پدر -> عمو
به طور قیاس -> بالنسبه
ریختن آب -> صب
راهب بودایی -> شمن
زندان -> سجن
اسکله -> بندرگاه
کاستی‌ها -> عیوب
خدای باستان -> را
خشنود -> راضی
زنگ -> جرس
خداحافظ -> بدرود
گوشه‌گیری -> اعتکاف
اثر محمود دولت‌آبادی -> کلیدر
پایتخت لهستان -> ورشو
رنج و سختی -> زجر
مادراندر -> رابه
اضطراب -> تب
دنبال خرید جنس ارزان -> بزخر
شهر بوشهر -> بندرگناوه
اتومبیل صحرا -> جیپ
قسم و گونه -> نوع
ماده‌ای برای متصل کردن اشیا به یکدیگر -> چسب
از چهار عمل اصلی -> ضرب
از ادات تشبیه -> سا
همنشین برهمن -> رای
بخیه خیاطان -> کن
غیر از -> جز
از حروف یونانی -> مو
کشور آفریقایی -> سیشل
مات و بی‌حرکت -> میخکوب
اثر نیما یوشیج -> اهووپرندهها

اثر نیما یوشیج در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کلمه شگفتی -> وخ