جواب بازی جدولانه 881 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 881 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 881

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

بازیگر «سایه‌های موازی» -> ابوالفضلپورعرب

بازیگر «سایه‌های موازی» در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رنجی ندارد -> بیدرد
شمشیر پولادین -> روهنی
کارگزار و گماشته -> عامل
نوعی اعدام -> تیرباران
شبیه ساختن -> مانندکردن
کلانتری -> کمیساریا
باادب -> مودب
یار و همدم -> انیس
واحد سطح -> ار
پیرو و تابع -> دنبالهرو
بانگ و آوا -> ندا
مرکز فرماندهی -> ستاد
برکت سفره -> نان
گیاهی با برگ پهن -> ادریسی
فرضیه و نظریه -> تیوری
گرما -> تف
معده اتومبیل -> باک
نوار ضبط صوت -> کاست
سختی و فشار -> تنگنا
سفید -> ابیض
هجوم بردن -> تهاجم
زوزه‌کش آهنی -> ترن
مثلث وحشت -> برمودا
شرم و آزرم -> حیا
چین و چروک پارچه -> کیس
فیلمی با بازی حسین انصاری -> مردیشبیهباران
رسم و رواج -> تداول
اشاره به شخص غایب -> او
نوعی پارچه -> کرپ
سرچشمه -> منشا
بزه و معصیت -> گناه
فرزند پسر -> ابن
از قالب‌های شعری -> ترکیببند
شهر و موطن -> دیار
قمر برجیس -> یو
دسته جمعی -> گروهی
قرض بانکی -> وام
کد -> شناسه
اسباب خانه -> مان
شرم و حیا -> ازرم
مجبور شده -> وادار
نبرد و پیکار -> جنگ
در مقابل -> ازا
اراذل و ولگرد -> اوباش
بی‌تجربه و ناشی -> ناازموده
فرمان سکوت -> هیس
حرام و غیر قانونی -> نامشروع
فروتن -> متواضع
رهاورد زلزله -> اوار
فنا و نیستی -> عدم
لابیرنت -> ماز
مروارید چشم -> اشک
کنایه از هیچ نخوردن -> لبنزدن
قدرت و توان -> یارا
مژه چشم -> هدب
قسمتی از گوش -> نرمه
گشادگی و وسع -> اتساع
ظاهرسازی -> ریا
روحانی مسیحی -> کشیش
دار فانی -> دنیا
ضمان و کفالت -> عهده
پول زیرمیزی -> رشوه
بی‌آبرو -> رسوا
امور خطیر و دشوار -> مهام
پرفسور حیوانات -> بز
حرف صریح -> رک
پارچه نخی گلدار -> چیت
مدت حیات -> عمر
حب فرار -> جیم
سومین کشور پهناور جهان -> امریکا
نمک هندی -> لن
بند دست -> مچ
مسدود کردن -> سد
ناله و زاری -> ضجه
مجموعه -> ست
بزرگان -> روسا

بزرگان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کارگردان گشت ارشاد -> سعیدسهیلی
بحران و درگیری -> تنش
مدرسه خردسالان -> مهد
تحفه و هدیه -> کادو
پایان و انتها -> نهایت