جواب بازی جدولانه 882 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 882 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 882

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر اسماعیل فصیح -> نمادهای دشتم شوش

اثر اسماعیل فصیح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گوشواره -> اویزه
زیر پای راننده -> پدال
بدنام کردن -> اتهام
جنس قوی -> نر
گرفتن -> ستاندن
سختی -> شقا
راست نیست -> چپ
خشمناک -> ژیان
شهره گشتن -> اوازهشدن
اثر ویکتور هوگو -> گوژپشتنتردام
صدا -> اوا
غالب و پیروز -> قهار
هر یک از قطعات زمین -> قاره
با آن فال می‌زنند -> قرعه
حرف ندا -> ای
اثر لئو تولستوی -> قزاقان
از شهرهای استان فارس -> اقلید
بسیار، فراوان -> خیلی
روده تابیده -> زه
کبودی اندک در پوست -> نیلک
سردابه مردگان -> دخمه
عداوت و دشمنی -> لینه
کار برجسته و نمایان -> هنر
اختلال صدا -> خش
اشاره به دور -> انها
باد گلو -> اروغ
آشکارا -> علنی
ماءالشعیر -> ابجو
اشکاف -> گنجه
خروس جنگی -> لاری
تاریکی -> ظلمت
باهوش -> داهی
گناه -> ذنب
ضربه با پا -> لگد
جمع امام -> ایمه
مثل -> نظیر
پخته در آب -> ابپز
عکس العمل -> واکنش
جوانمرد و بخشنده -> لوتی
نادان -> جاهل
شاعر «خسرو و شیرین» -> نظامیگنجوی
گناهان -> ذنوب
عجول -> جت
ایوان -> رواق
بی‌اثر شده -> ملغی
تاس کباب -> راگو
پماد قدیمی -> مرهم

پماد قدیمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
رنگی از خانواده سبز -> یشمی
تلألو نور -> پرتو
مرکز استان مازندران -> ساری
دشنام -> ناسزا
پوست بچه شتر -> بو
پرنده‌ای کوچکتر از کبک -> تیهو
میله حلاجی -> وشنگ
پدر عرب -> ابو
گفتار و سخن -> گویش
مرهم امروزی -> پماد
من و تو -> ما
زیرپیراهنی -> زیرپوش
نگاشته -> منقوش
برابر -> سربسر
فراموشکار -> نسی
شخص بسیار چاق -> خیکی
دور بازی والیبال -> گیم
حدس -> ظن
پیغامبر -> نبی
پاره آتش -> اخگر
تاجریزی -> لما
باغ و زراعت -> بن
گندم -> اگ
پوستی -> جلدی
روزه -> صوم
بازاری -> کاسب
سرکشی -> یاغیگری