جواب بازی جدولانه 885 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 885 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 885

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر ایرج پزشک زاد -> خانوادهنیکاختر

اثر ایرج پزشک زاد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
با فوریت و شدت -> ضربتی
آتش گرفته -> سوخته
وابسطه -> متکی
مجسمه شیر خفته -> ابوالهول
کشور اروپایی -> اذربایجان
اثر پرویز قاضی سعید -> تابوتسرخ
کشور سیگار برگ -> کوبا
هوس خانم باردار -> ویار
مالک و صاحب -> ذو
گلاویز شدن -> دراویختن
تاب و توان -> تیو
صدای آزار دهنده -> نویز
آری -> بلی
شهریه -> ماهانه
محل هلاکت -> مهلکه
بالا آمدن آب دریا -> مد
کاهگل -> ویم
واحد پول مشترک اروپا -> یورو
فرمانروا -> سلطان
پرنده‌ای شکاری -> یوهه
انتخاب -> گزینش
شناسنامه -> سجل
لیاقت نان خوردن هم ندارد -> حیفنان
عیب و ننگ -> عار
نیکویی و احسان -> لطف
اثر فرشته ساری -> قابهایبیتمثال
هیدروکربنی مایع و سمی -> گزیلن
آهوی ختن -> اف
اهل مکه -> مکی
عنوان درشت روزنامه -> تیتر
به ناز خرامنده -> طناز
زنبور عسل -> نحل
به این زودی -> حالاحالا
ظرف استوانه ای مایعات -> بطری
نفوذ کامپیوتری -> هک
متعصب نسبت به عقاید کهنه -> متحجر
اندازه -> فیت
تنها -> یگانه
نیستی -> فنا
نادرست و خطاکار -> مبطل
تکیه دادن -> لمیدن
نصف -> نیم
فرزند -> ولد
خمیده -> منحنی
از سختی چیزی کاستن -> سادهکردن
غار و پناهگاه -> کهف
بداخلاق و بد معاشرت -> گوشتتلخ
از شهرهای استان مرکزی -> فرمهین
مهربانی و دلسوزی -> رحمت
کل -> همه
بخت و طالع -> فال
آن سوی سقف -> بام
ورزش محبوب آمریکایی -> بیسبال
درون چیزی -> باطن
پوست دباغی شده نرم -> جیر
شتربان -> جمال
پیروز مسابقه -> برنده
سبب -> علت
مانند بودن -> تشبه
بی‌همسر -> مجرد

بی‌همسر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گوشت راسته -> فیله
همگان -> عامه
یگانه -> اوحد
دلداده -> بیدل
انتها یا قعر چیزی -> ته
الفبای موسیقی -> نت
گفتار -> نطق
درک و شعور -> فهم
زاویه خارجی -> نبش
گفتگو کردن -> مکالمه
تنپوش زنانه -> یل
از خواهران برونته -> ان
واحدی در سطح -> ار
تازه ترکی -> ینی
عدد سوتی -> سه
دارایی -> ثروت
علف گربه -> سنبلالطیب
نوک کوه -> قله
مدینه -> شهر
ستایش کننده -> مادح
پارچه زردوزی شده -> لندره