جواب بازی جدولانه 886 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 886 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 886

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

از تیم‌های لیگ دسته اول -> ملوانبندرانزلی
شکیبایی -> صبوری
از لبنیات -> ماست
حیوان مرده خوار -> کفتار
تصدیق انگلیسی -> یس
هواپیمای بی‌موتور -> گلایدر
تازه و شاداب -> خرم
جهت -> ور
آحاد در ریاضی -> یکان
حکومت مردم بر مردم -> دموکراسی
فوتبالیست ایرانی -> امیرخلیفهاصل
کوزه سفالی -> سبو
کوشنده -> ساعی
سخن درست -> راست
روغن فروش -> دهان
قورباغه درختی -> وک

قورباغه درختی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
باغ افلاطون -> اکادمی
خط فرضی زمین -> استوا
سرشماری -> امار
تیم فرانسوی -> رن
گردنکش و ستمکار -> جابر
پولدار -> دارا
زن تازه زاییده -> زایو
اثر شاتوبریان -> رنه
پسوند شباهت -> سا
شگفت‌آور -> عجیب
روح و جان -> روان
شرم و حیا -> ازرم
سنگین و وزین -> وجین
ندا دهنده -> نادی
نژاد ایرانی -> اریا
امید -> ارزو
حمام بخار -> سونا
مبهوت -> گیج
محل اتصال دو چیز -> بند
نوعی کنسول بازی -> سونی
فلانی -> یارو
قلعه و حصار -> اورا
رازها -> اسرار
ماه رومی -> ایار
کمک رسان -> یاور
مادی‌گرا -> ماتریالیست
از هفت‌سین نوروزی -> سمنو
تصدیق روسی -> دا
پیامبر نقاش -> مانی
قسمتی از پا -> زانو
زنهار خواستن -> امان
شهر اردبیل -> نمین
نشان دهنده زمان -> ساعت
روایت کننده -> راوی
گردآوری شده -> مدون
به پایان رساندن -> اتمام
باب روز -> مد
قاره پرجمعیت -> اسیا
آب روان و جاری -> سیال
سوره مورچه -> نمل
گرفتاران و دربندان -> اسرا
گل باغچه‌ای -> اهار
رفوزه -> رد
نوعی بستنی -> لیوانی

نوعی بستنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
درآمد -> عایدی
ورم رگ‌های پا -> واریس
ماه هشتم میلادی -> اوت
جای گردش -> مدار
پول خرد هندوستان -> انه
پهلوان -> یل
مساوی شطرنج -> پات
درس نوشتنی -> املا
مادر باران -> ابر
سبک موسیقی -> رپ
عدد هندسی -> پی
واحد طول انگلیسی -> یارد
به دست آوردن -> کسب
پایتخت ساموآ -> اپیا
قاتل سیاسی -> تروریست