جواب بازی جدولانه 887 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 887 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 887

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

ضعیف و مردنی -> مفنگی
ذره باردار -> یون
سارق و دزد -> لص
آبگیر -> ژی
گیاه بوریا -> کخ
فن آشپزی -> دستپخت

فن آشپزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کفش چرخ‌دار -> اسکیت
تابستان -> صیف
نوعی مسکوک قدیمی مغولی -> اقچه
استخوان سینه -> قص
بی بند و بار -> ول
خالی کردن -> تخلیه
صدا -> صوت
نوعی خودرو -> ون
سپاس گزارنده -> شکور
به ویژه -> خصوصا
تیفوئید -> حصبه
تفاله -> تخ
راست نیست -> چپ
زیبا -> قشنگ
نوعی میمون -> گوریل
فرود آمدن در جایی -> حلول
زشت و بی‌ریخت -> ایکبیری
کشور آفریقایی -> مصر
سازی شبیه کمانچه -> گچک
دشمن -> متخاصم
فایده و اثر -> خاصیت
اثر جواد مجابی -> کتیبه
فقیر -> دستتنگ
خیالی -> موهوم
پای چلاق -> شل
نظر دوختن -> رصد
ار حروف الفبا -> صاد
باربر بیابان -> شتر
تیشه بزرگ -> تش
کوچک -> که
برجسته زیر گونه -> لپ
درخواست -> طلب
خاک کوزه‌گری -> رس
خروش -> غرنبه
خلاصه کردن -> تلخیص
لانه پرندگان -> چخ
علف هرز -> خو
حیوان باربر -> الاغ
نگاه -> نظر
کجی -> پیچش
گیاه جنگلی -> درخت
بافته -> تنیده
کلام معتبر -> نص
گودی -> عمق
چهره شطرنجی -> رخ
خاص گردیدن -> تخصص
برهنه و ساده -> پتی
حرف خوردنی -> نون
شناسنامه -> سجل
بزرگی -> عظمت
پایتخت تیمور شرقی -> دیلی
هموار شدن -> تختشدن
نژاد -> نسب
اتیکت -> برچسب
به رو خفته -> دمر
دارای دو مفهوم متفاوت -> دوپهلو
توهین کردن -> اهانت
بدون دلیل -> بیجهت
واحد پول شیلی -> پزو
سر کوه -> شخ
راستگو -> صدیق
کتف و شانه -> خا
وابسته -> منوط
بخشنده -> پردل
دورتر -> اقصی
وسیله سوراخ کردن -> مته
راه و روش -> مشی
از سبزی‌های خوردنی -> پیازچه
تنگ چشمی -> بخل
فصل ها -> فصول
سقف برآمده و گرد -> قبه
سرچشمه -> منشا
مادرشوهر -> خش

مادرشوهر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کمان -> قوس
واحد سطح -> ار
از گناه کسی گذشتن -> بخشودن
رهایی -> خلاص
کریستالی -> بلورین
جنب و جوش آزار دهنده -> شیطنت