جواب بازی جدولانه 889 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 889 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 889

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر اسماعیل فصیح -> کمدیتراژدیپارس

اثر اسماعیل فصیح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهری در ترکیه -> ادانا
هویدا شدن -> نمودن
عقیم -> نازا
از ورزش‌ها -> بدمینتون
از ایالت های آمریکا -> نیوهمشایر
به تدریج -> اندکاندک
مهار و عنان -> زمام
قطعه -> شرحه
دریای عرب -> یم
فامیل -> خویشاوند
چینه دیوار -> دای
خشنود کردن -> ارضا
برتر از گوهر -> هنر
آزمون -> امتحان
فرق و اختلاف -> تفاوت
نوعی شیرینی -> تر
نگهبان -> عسس
همسر زن -> شوهر
دبه در آوردن -> جرزدن
جمع ضعیف -> ضعفا
هجرت کننده -> مهاجر
نیروی زندگی -> جان
شهر مازندران -> جویبار
ظرفی بزرگ برای پخت -> دیگ
موی پیشانی -> توک
اثر برتراند راسل -> جستارهایفلسفی
مالش بدن -> ماساژ
سرای مهر و کین -> دل
فایده -> سود
طغیان‌گر -> سرکش
قسمتی از تخم مرغ -> زرده
پسر -> ابن
اجاره ای -> استیجاری
کشوری در قاره سیاه -> توگو
چای فرنگی -> تی
رشک بردن -> حسادت
تفاله ابریشم -> لاس
دزد -> دستکج
خاطر -> یاد
سرزمین قدیمی در ساحل رود دجله -> اشور
نوعی زیرپوش -> رکابی
زخم زدن -> جرح
پایین، به سوی پایین -> فرو
سد -> اببند
حکاکی روی چوب و غیره -> کندهکاری
اثر آلفونس دوده -> ژاک
اثر جعفر مدرس صادقی -> سفرکسرا
گفتگو کردن درباره امری -> مذاکره
سپاسگزار -> شاکر
گله گوسفند -> رمه
واحد طول -> متر
کشورها -> ملل
قسمتی از عالم هستی -> کهکشان
نورانی‌تر -> انور
وسیله درو -> داس
ساعی -> کوشا
ذکر شده -> مذکور
بربط -> عود
سعی -> کوشش
مدرسه قدیمی -> مکتب
بخشی از بدن -> سینه
درمان -> علاج
فریب دهنده -> دجال
شیر -> حیدر
پاروی قایقرانان -> فه
شماره نخستین -> یک
اردوگاه -> کمپ
خطا -> سهو
ترک و رخنه -> ماز
کلمه شگفتی -> وخ
تردید -> شک
حیوان باربر -> خر
پرتاب کردن -> رمی
مرگ در سکوت -> دق
نوعی بازی کودکان -> الکدولک
سجده کننده -> ساجد
اثر منصور کوشان -> دهان خاموش

اثر منصور کوشان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پراکندن -> پخش
سم -> زهر
زرداب -> صفرا
جای سردسیر -> ییلاق