جواب بازی جدولانه 890 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 890 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 890

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر امین فقیری -> سیری در جذبه و درد

اثر امین فقیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی انگور -> عسکری
جعبه -> باکس
خوب شدن از بیماری -> بهبود
بیماری و مرض -> دا
بوکس -> مشتزنی
فلسفه ارسطویی -> مشا
پایین حوض -> تگ
اسب سفید رنگ -> هدنگ
یوتوپیا -> ارمانشهر
اثر هوشنگ گلشیری -> برهگمشدهراعی
شکستن -> کسر
نام خدا در تورات -> یهوه
عجله -> شتاب
جنت -> بهشت
بالا آمدن آب دریا -> مد
فداکار -> جانباز
از مشروبات -> ویسکی
گوشت فروش -> قصاب
اثر و نشان -> رد
زره ساز -> زراد
شهر آذربایجان غربی -> نقده
پاییز -> خزان
نگاه کوتاه -> نگه
یال اسب -> پش
عضو کابینه -> وزیر
ورقه -> برگه
بزرگوار -> شخیص
سواره -> راکب
خدمت کننده -> خادم
رگ پشت -> ابهر
ضد زیبایی -> زشتی
واحد فرکانس -> هرتز
فصیح -> غرا
فراگرفتن و آموختن -> اخذ
به راه راست رونده -> راشد
حفظی -> ازبر
قطعه‌ای از چیزی که بر آن می‌نوشتند -> رقعه
آب چرخان -> گرداب
شهری در ایتالیا -> ناپل
تعظیم کردن -> کرنش
مکتب طبیعت گرایی -> ناتورالیسم
از گل‌های خوشبو -> زنبق
عدد روستا -> ده
درختچه کوکائین -> کوکا
یگانه -> تنها
نوعی ترشی -> لیته

نوعی ترشی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرخور -> شکمو
دورتر -> ابعد
بلندتر، بالاتر -> علیا
بدهکار -> وامی
درماندگی -> ستوهی
شکوه و جلال -> فر
شاگرد مغازه -> پادو
از پرندگان شکاری -> قرقی
ناسپاسی -> کفر
دغل‌کاری در کار -> تقلب
روز اول هفته -> شنبه
کلام تعجب -> وا
شهر خوزستان -> خرمشهر
تیر -> عطارد
الطاف الهی -> نعمات
همنشین چای -> قند
نوعی جعبه کوچک -> قوطی
اشاره به نزدیک -> این
ماده به ظاهر جامد -> ژل
کوبیدن -> نقر
گورستان مدینه -> بقیع
مقابل جزئی -> کلی
سه کیلو -> من
تکیه بر پشتی -> لم
ناگهان -> یکهو
شستشو دادن با آب -> غسل
جدایی زن و شوهر -> طلاق
واحد طول -> میلیمتر