جواب بازی جدولانه 891 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 891 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 891

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

ناخالص -> ناسره
خشک -> یبس
چاشنی سالاد -> سس
عصب -> پی
پایگاه اینترنتی -> وب

پایگاه اینترنتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افروختگی -> اشتعال
برانگیختن شوق هر کسی -> تشویق
سازمان آمریکایی -> سیا
ابزار دفاعی -> نیزه
از غلات -> جو
تنها -> تک
طایفه -> قبیله
نوعی یقه -> ارو
کافی -> بس
همدم -> انیس
چوب پلیس -> باتون
خالق سه تفنگدار -> دوما
علامت بیماری -> تب
حرف همراهی عرب -> مع
پدر عمار -> یاسر
مقابل متن -> حاشیه
ستون خیمه -> دیرک
اطراف -> پیرامون
توخالی -> تهی
اندوه -> حزن
داد و ستد -> مبادله
خدای آفتاب -> اپولو
مهمانی -> ولیمه
سرراست -> مستقیم
اصل چیزی -> ماهیت
الفبای موسیقی -> نت
قسمت -> سهم
جوان -> شاب
کندن گور -> نبش
تکان -> سک
علامت مفعولی -> را
پژمرده -> لس
جای خالی از هوا -> خلا
تصدیق بیگانه -> یس
هنر نمایشی -> تیاتر
تسبیح -> ستایش
دو یار همقد -> اا
پروردگار -> رب
روستاها -> دهات
دور افتاده -> پرت
ماهی فروش -> سماک
پرچم -> بیرق
کارگزار -> مباشر
معبر رود -> پل
آقا -> میر
گشوده -> وا
تفریق -> منها
چاق -> سمن
رنگ آسمان -> ابی
حرف یونانی -> یتا
پماد -> مرهم
قاره وسیع -> اسیا
یادگار -> یادمان
دو مصراع از شعر -> بیت
جمع بندر -> بنادر
نشانه -> ایت
فرستاده شده -> مرسوله
هر نوع وسیله نقلیه -> سواری
مخزن نیروی برق -> باتری
جامه صاف کن -> اتو
عامل وراثت -> ژن
نسبت بین زن و شوهر -> همسر
پایه -> اس
برادر -> کاکا
درس نگارشی -> انشا

درس نگارشی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مقابل فروش -> خرید
میوه تنبل -> کدو
با اهمیت -> مهم
ترکیب -> ساختار
گل ته حوض -> لای
مرکز مازندران -> ساری
پخش و پلا -> ولو
قابله -> ماما
سودای ناله -> اه
نهر -> رود
چرک زخم -> هو
فن رسیدن به هدف -> راهکار
خدایی -> الهی
بی‌ارزش -> بیهوده
نوعی صفت -> همانی