جواب بازی جدولانه 893 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 893 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 893

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

رمان‌نویس معروف لهستانی -> ولادیسلاوریمونت

رمان‌نویس معروف لهستانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چرم براق -> ورنی
محال -> ناممکن
درخت جنگلی -> راش
گرفتنی است نه دادنی -> حق
محل نخجیر -> شکارگاه
جلودار -> پیشقراول
فرمانروایان -> امرا
خوش‌باور -> هالو
منقار مرغ -> تک
متقاضی -> خواهشمند
پادشاهی -> کیی
طباخ -> اشپز
دیوار بلند -> ترا
شهر کردستان -> دهگلان
درختان -> اشجار
بچه دزد معروف -> ال
پیروان پیامبران -> امم
جستجو -> کاوش
میزان دوری دو چیز -> فاصله
لقب اشرافی عثمانی -> پاشا
فناپذیر و مردنی -> رفتنی
تکبر کردن -> فره
رنجش -> ازردگی
مقابل جزئی -> کلی
رسته -> صنف
اثر یوهان ولفگانگ فون گوته -> دیوانغربیشرقی
آرزومند نبرد است -> رزمجو
ناله و فغان -> وح
برخی در آستین پرورش‌می‌دهند -> مار
اسب باربر غیر اصیل -> یابو
انواع، اقسام -> صنوف
گرم و سوزان -> حار
شهری در پاکستان -> فیصلاباد
شهر روی آب -> ونیز
برکت -> ری
نام مردانه -> بهزاد
تا، تا آنکه -> حتی
برانگیخته شدن -> هیجان
پالان شتر -> رحل
خواهر -> باجی
صفحه ذخیره اطلاعات -> دیسکت
خالص -> ناب
سبزی سالادی -> کلم
بی‌اندیشه سخن گفتن -> بداهه
اثر علی شریعتی -> ماواقبال
سوتی -> گاف
بگو مگو -> یکیبهدو
جویدن -> خاییدن
سنگین -> وزین
واحد شمارش شتر -> نفر
شرمنده -> خجل
عشوه -> ناز
به تاراج برنده -> یغماگر
امیدوار -> راجی
زمان حال بودن -> است
فرود آمدن -> نزال
پرآشوب -> ناامن
عادت و خو -> داب
بد گفتن از چیزی -> مذمت
از آتش زنه ها -> فندک
دانشجوی علوم دینی -> طلبه
طلبکار و وام دهنده -> داین
ریز نمرات -> بارم
پدر -> ابوی
بلی آلمانی -> یا
آب مروارید -> تم
انباره -> پیل
شکل، هیئت -> طرز
حیوان چراندنی -> غاز
سقف -> سغ
بالای فرنگی -> اپ
قورباغه درختی -> وک
حیله‌گر -> دغل
از خواهران برونته -> ان

از خواهران برونته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اظهار محبت عاشقانه -> عشقبازی
از سازها -> رباب
فراگشت -> انابولیسم
واژه -> لغت
شهری در سیستان و بلوچستان -> زهک
سنگینی و متانت -> وقار
لبه تیغ -> یلمان