جواب بازی جدولانه 896 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 896 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 896

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اتاق غذاخوری -> سفرهخانه
یکی از سه گروه بزرگ آریایی -> قومپارت
مرتجع لاستیکی -> کش
از لبنیات -> پنیر
ماه هشتم -> ابان
دوستی -> ود
کفش قدیمی -> ارسی
آش هفت دانه -> دانکو

آش هفت دانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بی حساب و بی اندازه -> بیشمار
برج آجری دامغان -> چهلدختر
گرفتار -> دچار
هر یک از تیغه های پروانه -> پره
گیاهی -> نباتی
باطل کننده -> ناسخ
عیش و لذت -> کیف
مرغ انگلیسی -> هن
عظمت -> کبریا
دلیل و حجت -> برهان
علم سخنوری -> ادبیات
پیشوای مسیحی -> کشیش
جهان -> کیهان
زمان مرگ -> ممات
منفک -> جدا
پسندیده -> حمید
کوچک -> که
پرحرفی -> ور
کند ذهن و ابله -> خرفت
صبور و شکیبا -> خویشتندار
تصغیر مردم -> مردمک
از استان‌ها -> سمنان
زادگاه نیما -> یوش
نی تو خالی -> نال
ترکیب و مخلوط -> امیخته
فرآیند ساییدن -> سایش
گمان -> حدس
نخ تابیده -> ریس
سایبان درشکه -> کروک
از کوه‌های جنوبی ایران -> اهوران
قفل چوبی -> کلون
حس بویایی -> شم
تحت -> زیر
پسوند آلودگی -> ناک
مرکز استان گیلان -> رشت
از فرزندان چنگیزخان -> اکتای
همدستی برای توطئه -> ساختوپاخت
روانه -> گسیل
فیلم سیاسی معروف -> زد
تکان و جنبش -> لرز
حرف صلیب -> تی
پراکندن -> نشر
واحد شمارش مغازه -> باب
روادید -> ویزا
ظرف لباس‌شویی -> تشت
قماش خانه -> خاش
بلوا -> اشوب
تفاله -> تخ
کنایه از طمع زیاد -> ناخنتیزکردن
سخن گفتن -> تکلم
آوازخوان -> مترنم
حرکت هوا -> باد
کمک کردن -> یاری
عید ویتنامی‌ها -> تت
مرتاض -> جوکی
شهر خوردنی -> شام

شهر خوردنی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کت کاموایی -> ژاکت
عریان -> رت
خوردنی پس از غذا -> دسر
تفرجگاه ساحلی -> پلاژ
به مقصود نرسیده -> نامراد
علامت جمع -> ان
همانند و برابر -> یکسان
نوعی پخت برنج -> کته
آواز نیکو -> ترنم