جواب بازی جدولانه 897 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 897 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 897

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر محمد حجازی -> خلاصه تاریخ ایران

اثر محمد حجازی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فراوانی -> وفور
از صور فلکی -> دباصغر
پری شکم از باد -> نفخ
درون چیزی -> لا
سترده -> تراشیده
شمشیر برنده -> حسام
ابزار و وسایل -> اثاث
شهر توریستی ترکیه -> استانبول
ریز ریز -> نمنم
نیکو و بدیع -> فافا
نجات دهنده -> منجی
پیشکش و هدیه -> نثار
دینام مولد برق -> توربین
اثر عباس معروفی -> تمامامخصوص
کوشش -> مجاهده
مغرور -> غره
اول امری -> وهله
نرم‌تر از ریگ -> شن
عزیز و محبوب -> دلبند
جنس ماده -> مونث
رویارویی -> مقابله
از گازهای آلی -> اتیلن
سیاه -> دیجور
دارای اعتبار و ارزش -> باابرو
گناهکار -> مجرم
اثر هوشنگ گلشیری -> نمازخانهکوچکمن
دو یار هم‌قد -> اا
پسوند پیدا کننده -> یاب
شهراداری قدیم -> بلدیه
اندیشه‌ها -> تدابیر
روی‌بند -> نقاب
واحد اندازه‌گیری مایعات -> لیتر
ملازم -> ندیمه
از ظروف پرمصرف آشپزخانه -> ماهیتابه
پایانی -> نهایی
آواز حزین -> زخ
زادگاه مولانا -> بلخ
دیده شدن -> رویت
منفذ نفوذ آب در زمین -> ابدزد
آسیب‌ها -> افات
متناسب با ذوغ و سلیقه -> بابدندان
بستوه -> زله
باقی جان -> نا
یوزپلنگ آمریکایی -> جگوار
نیکوکار -> خیر
مثل و مانند -> نمونه
اسفنج -> ابر
مخلوطی از خشکبار -> اجیل
به تنهایی -> یکتنه
چین خوردگی سطح آب -> موج
چین پیشانی -> اخم
تریاک -> افیون
کشور آفریقایی -> زیمبابوه
همان یقه است -> یخه
صیاد ماهی -> ماهیگیر
رقیق و کمرنگ -> ابزیپو
پرنده‌ای از راسته گنجشکیان -> توکا
ظرف مرکب -> امه
جراحت کودکانه -> اوخ
شهر باستانی ایران -> شوش
بیزاری -> انزجار
شکل، صورت -> هییت
پایتخت فلسفه -> اتن
طلبکار و وام دهنده -> داین
آنچه در شب بدرخشد -> شبنما
افسرده -> پکر
شفاعت کننده -> شفیع
امروزی -> مدرن
فرشته -> سروش
پیرامون دهان جانوران -> پوزه
کرگدن -> ریما
کامل کننده -> مکمل
کاغذ نامرغوب -> وب
ترمز چهارپا -> هش
حسن معاشرت -> ادب
ستاره‌ای در دب اکبر -> سها
حرص شدید -> ولع
فرانسه قدیم -> گل

فرانسه قدیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بلی آلمانی -> یا
به دنیا آوردن -> زا
پسر -> پور
روغن و چربی -> په
وارسی شل و سفتی پیچ و مهره‌ها -> اچارکشی
بزرگ -> کبیر
اثر امیل زولا -> پولوزندگی
فرو بردن -> بلع
شام -> عشا
همگان -> عموم
جای داده -> نهاده