جواب بازی جدولانه 900 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 900 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 900

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

روشن کردن -> فروزاندن
فراوان -> زیاد
خداوند -> رب
اثر منصور یاقوتی -> سالکورپه

اثر منصور یاقوتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
محل سکونت درویشان -> خانقاه
جار و جنجال -> غوغا
تندرست -> سالم
عشوه گر -> لوند
برشته -> سوخاری
شهر کهگیلویه و بویراحمد -> باشت
اثر آنتوان چخوف -> باغالبالو
تیرگی -> تاری
کلک -> دوز
صفه -> ایوان
شلیل -> تالانک
اختاپوس -> هشتپا
بوی رطوبت -> نا
از به پا کردنی‌ها -> شر
نیروها -> قوا
فراخ -> جادار
دوشنده شیر -> هاشم
همگان -> عام
روان گشتن -> جاریشدن
اثر رجب علی اعتمادی -> شاهددراسمان
خوشگذرانی -> عشرت
استر -> قاطر
افزونی -> مزید
پسر شاه -> شاهپور
کشتی -> سفینه
مخلوط و درهم -> قاتی
وسیله روشنایی بخش -> لامپ
سه کیلو -> من
کوتاه و چاق -> غک
بخار دهان -> ها
گهواره -> ننو
خوک وحشی -> ساد
باد برین -> صبا
اتفاقا -> ازقضا
خوب -> نغز
رهن -> گرو
مرکز استان اصفهان -> اصفهان
از ماه‌های رومی -> تموز
ناگهان خودمانی -> زرت
مرزبان -> کیا
فرو بردن -> بلع
بی معطلی -> بیدرنگ
مانع و بازدارنده -> عایق
رود شمال خوزستان -> دز
عرض حال -> عریضه
تباهی -> ورب
مشکل -> سخت
ستیز کننده -> معاند
اثر امین فقیری -> غمهایکوچک
گمراه کردن -> اغوا
خطی در دایره -> وتر
حرص شدید -> ولع
ار حروف الفبا -> صاد
بریدن شاخه‌های زاید -> هرس
زاویه خارجی -> نبش
دانش شناخت وزن شعر -> عروض
غذایی با اسفناج -> نرگسی
گزیده‌تر -> اخص
سنگریزه -> ریگ
آراسته شده -> مزین
چربی -> په
از حروف یونانی -> یتا
ماهی فلکی -> حوت
آرامگاه -> قبرستان
با برنج خورند -> خورش
اثر مهشید امیرشاهی -> درحضر
تعدی -> تجاوز
نوعی ماهی -> شیم
عذرخواهی -> پوزش
کلمه درد -> اخ
تویی لاستیک خودرو -> تیوپ
تکه چوبی برای شکافتن کنده -> گوه
از افعال ربطی -> است
بخشی از اوستا -> گات
از نوشت افراز -> مداد

از نوشت افراز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پلیدی و ناپاکی -> نجاست
جوی -> نهر
از عناصر فلزی -> کروم
خشمگین شدن -> جوشزدن
اندوهگین -> اسی
همان ته است -> تگ
درختی با میوه شیرین -> شاهتوت
درنگ کردن -> مکث
شهر خراسان رضوی -> درگز