جواب بازی جدولانه 901 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 901 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 901

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

پادشاه عادل ایران -> کورششکبیر
تصدیق روسی -> دا
گوش دادن -> شنیدن
زادگاه حضرت ابراهیم -> اور
دستمال گردن -> کراوات
پایتخت رومانی -> بخارست

پایتخت رومانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
یار مرد -> زن
خطی در دایره -> وتر
پولک ماهی -> فلس
اجازه -> رخصت
بازیگر سریال نود شب -> سانازسماواتی
بازیگر پدرخوانده -> مارلونبراندو
تخم ماهی -> خاویار
شهر آرامگاه ابن سینا -> همدان
اول و آغاز -> نخست
ویژه -> خاص
از پیروان دین موسی -> کلیمی
سوغات -> رهاورد
باج و خراج -> اتاوه
امر به نکشیدن -> نکش
دوستان -> یاران
ضمیر مفعولی -> مرا
نجات یافتن -> رهایی
از حروف یونانی -> زتا
خاک صنعتی -> رس
اثر چربی بر پارچه -> لک
اسرار -> رازها
شعبده‌بازی -> تردستی
مساوی -> برابر
کج و خمیده -> اریب
مقابل ارزانی -> گرانی
نازیدن -> مباهات
قافله -> کاروان
محترم -> گرامی
درجه بالاتر از ستوان -> سروان
رو به پایین -> سرازیر
کشور آسیایی -> ایران
بی‌بنیان -> واهی
چهارچوب عکس -> قاب
از شاعران ایرانی -> اهیترشیزی
غذایی از تخم‌مرغ -> نیمرو
سوبسید -> یارانه
آخرین سیاره منظومه شمسی -> نپتون
مادر ترک -> انا
دشت و صحرا -> هامون
ذره باردار الکتریکی -> یون
کبوتی صحرایی -> یمام
قطار -> ترن
شهر نزدیک تهران -> ری
یک خودمانی -> یه
اولین غذای روزانه -> ناشتایی
زینت و آرایش -> پیرایه
مدرک فوق دیپلم -> کاردانی
بیماری کم‌خونی -> انمی
نیم صدای خر -> ار

نیم صدای خر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پنهان کردن -> کتمان
نوعی دستگاه چاپ -> رتاتیو
بسیار و زیاد -> فراوان
ساختمان و بنا -> امارت
دفترک تبلیغاتی -> بروشور
زمزمه کردن -> ترنم
فکر و ذهن -> یاد
پایان شطرنج -> مات
زبان‌دار بی‌زبان -> لال
الفبای موسیقی -> نت
بی‌سواد قدیمی -> امی
طبق فلزی -> تال
بصیر -> بیناایاز
غلام سلطان محمود -> ایاز
غول برفی -> یتی
چاه جهنم -> ویل