جواب بازی جدولانه 902 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 902 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 902

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

بحث کردن -> سروکلهزدن

بحث کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از عناصر اربعه -> اتش
از بیعت علی خارج شدند -> خوارج
بخشی از اوستا -> گات
پست شدن -> انحطاط
درون -> داخل
وقت مناسب -> فرصت
قلیل -> کم
ناله و فغان -> ژح
تابلویی از کمال الملک -> رمال
اثر زویا پیرزاد -> طعمگسخرمالو
در میان گذاشتن -> مطرحکردن
رفتارهای بی‌مزه -> اطوار
حرف نداری -> بی
دستاویز -> اتو
یک بار در سال -> سالانه
با کسی صحبت داشتن -> مصاحبت
نشانک -> سیگنال
برادر پدر -> عم
نوعی تنگ سفالی -> کماس
قطره اشک -> سرشک
عیب و ننگ -> عار
از حد خود گذشتن -> تخطی
پسوند دارندگی -> مند
سودمندی و اثربخشی -> کارایی
دندان فیل -> عاج
مقابل عقلی -> حسی
بین -> لا
بسیار گرم -> داغ
نوعی فرش -> گلیم
پشت سر -> پس
کوچک -> که
انگور نرسیده -> غوره
عضوی در سمت چپ شکم -> طحال
بها -> نرخ
بوی بد -> گند
نوعی چاپ -> افست
دیباچه -> سراغاز
با الکتریسیته کار می‌کند -> برقی
دودمان -> خاندان
تنها و فقط -> صرفا
وردنه -> نورد
اثر منصور کوشان -> محاق
از مردم غرب -> غربی
پرهیز کردن -> حذر
شهر ایلام -> مهران
نوعی سوسمار بزرگ -> بزمجه
حیوان انکرالاصوات -> خر
نوعی اسباب بازی -> لگو
دارای سلاح -> مسلح
نهاد و سرشت -> ذات
جمع کافر -> کفار
خطاب بی‌ادبانه -> هی
فقیر -> ندار
زشتی -> قبح
اهل یکی از شهرهای شمالی -> رشتی
خواری و نرمی -> ذل
متحیر ماندن -> بهت
شماره نخستین -> یک
اسب رستم -> رخش
نامی برای پاییز -> برگریزان
شراب -> خمر
فیلم معروف الیور استون -> جوخه
پاروی قایقرانان -> فه
نصیب -> مقدر
مایه آبادانی -> اب
پنبه پاک نکرده -> وش
باطل کردن -> لغو
پنهان کردن -> اخفا
افسر -> تاج
روش و طریقه -> راهوچاه
داستان کوتاه -> متل
حق دلالی -> پورسانت
آلونک -> کپر
اثر غلامحسین ساعدی -> غریبهدرشهر

اثر غلامحسین ساعدی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پیشرفت در امری -> رونق
شایسته -> روا
وسیله‌ای در آشپزخانه -> یخچال
فریاد -> غریو
حرف سوم یونانی -> گاما
ناطق -> سخنگو
قطعه قطعه -> قاچقاچ
آب تازی -> ما
تاب و توان -> نا
محل کشتار -> قتلگاه