جواب بازی جدولانه 903 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 903 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 903

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر غلامحسین ساعدی -> شبنشینیباشکوه
از شهرهای گیلان -> املش
محله و برزن -> کوی
نقطه سیاه روی پوست -> خال
گفتگوی اینترنتی -> چت
اثر رویدادی در ذهن -> خاطره

اثر رویدادی در ذهن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بست نشین -> متحصن
مرتجع فلزی -> فنر
دارای موهای زیاد در صورت و بدن -> پشمالو
اثر پائولو کوئلیو -> قاموسفرزانگی
کشور آفتاب تابان -> ژاپن
محل آرمیدن -> تختخواب
تعجب خانمانه -> وا
در پناه -> ایمن
شهر کهگیلویه و بویراحمد -> باشت
با تفصیل -> مشروحا
روزه -> صوم
بیکاره -> لش
ضربه با نوک پنجه پا -> تیپا
طویله -> اصطبل
زدن -> کوفتن
نوعی جوجه تیغی -> تشی
التفات -> توجه
دیوار کوتاه -> نرا
دلیر و شجاع -> نیو
کیف مسافرتی -> ساک
جنس برخی ظروف -> تفلون
علیل -> چلاق
راهره سقف دار -> هشتی
اعضای درونی بدن -> احشا
سرباز مأمور شلیک توپ -> توپچی
اثر نیما یوشیج -> شعرمن
واحد پول مالدیو -> روفیا
طایفه ای از ترکان -> غز
دلربا -> جالب
دریای عرب -> بحر
وحشی شدن -> توحش
رایگان -> مجانی
عدد فوتبالی -> اا
پنبه زن -> نداف
شاخه -> شعبه
از روی اقبال -> شانسی
جای بی‌خطر -> امن
عدد یک رقمی -> پنج
صورت و شکل -> نقش
آدمی، انسان -> شخص
مفسر -> شارح
فشرده و له شده -> مچاله
قدم یکپا -> لی
راهنما -> مرشد
رودی در آسیا -> یانگتسه
حرف سوم یونانی -> گاما
بدین نحو -> اینچنین
برادر مادر -> خالو

برادر مادر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پالودن -> تصفیه
قانون چنگیزی -> یاسا
بسیار چابک -> تیزپا
نادان -> غت
نرم، روان -> لین
برادر مادر -> دایی
بز کوهی -> شکا
سنگ جادوگری -> یده
پاداش نیکی یا بدی -> جزا
پراکندگی -> شت
جوی خون -> رگ
شیشه نسوز -> پیرکس
مکان -> جایگاه