جواب بازی جدولانه 904 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 904 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 904

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

شروع شدن جنگ -> درگیرشدن
اثر منصور کوشان -> تثلیثجادو

اثر منصور کوشان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
میل -> رغبت
کدوی تنبل -> اج
طلاکاری -> زرکوبی
اثر سیمین دانشور -> بهکیسلامکنم
اثر جمال میرصادقی -> شبچراغ
میوه، بار -> ثمر
چروک پوست -> یرا
عشق فرنگی -> لاو
از وسایل باغبانی -> کجبیل
عدد فوتبالی -> اا
نواق موسیقی -> چکاو
کامیون کشنده -> تریلی
قرمز -> سرخ
نشانه‌ها -> اثار
حجم فرعونی -> هرم
خشک -> یابس
کشیش -> قس
دانه‌ای روی پوست -> جوش
جای بازگشت -> ماب
رفیق مشهدی -> یره
شخص -> کس
از ورزش‌های المپیکی -> وزنهبرداری
میوه نخلستان -> خرما
فروتنی کننده -> خاشع
اثر چربی -> لک
جواب -> پاسخ
فروتر -> مادون
به دنیا آوردن -> زا
فایده ندارد -> بیهوده
زنبور سیاه -> بوز
از سوره های قرآن کریم -> فتح
حرص -> از
حاصل تفریق -> تفاضل
آشکار کردن -> اکتشاف
بزرگ منشی -> نب
همه دارند -> اسم
جعبه -> باکس
فساد -> تباهی
متداول -> معمول
سود و فایده -> نفع
آسمان عرب -> سما
حساب کردن -> محاسبه
تفاله ابریشم -> لاس
خجالتی -> کمرو
تخته سفید -> وایتبرد
کنار هندسی -> ضلع
تألیف -> اثر
بخشی از مغز -> تالاموس
وحشی -> دد
پهلوان -> گو
دفعه، بار -> گاه
کلمه نفی عربی -> کلا
جدا از هم -> سوا
آب دهان -> خدو
کنایه از آسمان -> چرخ
محفوظ -> مصون
نوشابه الکلی -> لیکور
تاس کباب -> راگو
دریای عرب -> یم
پری شکم از باد -> نفخ
پشته بلند -> تل
طریقه -> روش
باب -> در
ولی -> اما
اثر محمود دولت‌آبادی -> گاواربان

اثر محمود دولت‌آبادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عید ویتنامی ها -> تت
عکس -> فتو
قبر -> گور
توطئه کردن برای کسی -> پاپوشدوختن